Press "Enter" to skip to content

Подршка др Стојковић из Калифорније

 

Pismo dr Dejvida Dejvisa dr Stojković adresirano Lekarskoj komori Srbije

Lekarskoj komori Srbije:

Pišem ovo pismo u ime moralnog prava i dužnosti dr Jovane Stojković, kao lekara, da izrazi svoju zabrinutost da li su vakcine bezbedne za sve. Nikada se neće dokazati da su vakcine bezbedne ili efikasne u njihovoj trenutnoj formulaciji velikim delom zbog opasnih adjuvanasa (pojačivača) kao što su aluminijum i živa.

Od završetka Medicinskog fakulteta Univerziteta Džordž Vašington, sam u svojoj 50. godini prakse.

Tokom moje karijere u Urgentnoj medicini video sam mnoga dečja oboljenja bez smrtnog ishoda, ili kasnije neurološke ili autoimune bolesti. Postao sam svestan da bi moglo doći do ozbiljnih posledica vakcinacije kada su bebe u prvoj godini života umrle od sindroma iznenadne smrti odojčeta, a što se privremeno podudaralo sa davanjem vakcine.

Nažalost, niko u medicini ovde u Sjedinjenim Državama se nije usudio da ukaže ni na kakvu moguću uzročno-posledičnu vezu, osim da je u pitanju slučajnost. Osim toga, odgovornost proizvodjača vakcina za proveru njihove bezbednosti nije bila neophodna.

Naš Nacionalni Zakon o povređivanju vakcinama za decu iz 1986. godine, eliminisao je svaku finansijsku odgovornost za povrede uzrokovane vakcinama. Ipak, do danas, naš Program kompenzacije povređivanja vakcinama je isplatio 4 milijarde dolara kao kompenzaciju žrtvama vakcina.

Dok sam pažljivo gledao zašto bebe neočekivano umiru bez poznatog uzroka, bio sam svedok učestalosti poremećaja iz autističnog spektra kod nas, od 1 na 10.000 dece 1980. godine do 1 na 39 2017. godine. Takođe sam video da proizvođači vakcina krijući dodaju iznenadnu smrt i autizam svojim proizvodima, što teško da oni to rade slučajno.

Danas se svet suočava sa ogromnim farmaceutskim kompanijama koje proizvode vakcine koje su zaštićene od korporativne odgovornosti sa neograničenim finansijskim sredstvima, i uprkos sve većoj zabrinutosti širom sveta od strane malog broja lekara, oni i dalje dobijaju sve što žele. Ovo mora da prestane. Vreme za to je sad.

Odgovornost sa žrtava vakcina i ljudi koji pružaju otpor vakcinama moramo prebaciti nazad na proizvođače. Zakonodavci ne bi trebalo da postanu robotska ruka onih koji profitiraju od vakcina za koje se nikad nije dokazalo da su bezbedne. Zvanična naredjenja su nemoralna i zasnovana na sve većem broju dokaza o povredama vakcinama, obliku medicinske tiranije.

Na kraju, želim da svi vi znate da prema istraživanjima studije sa Harvarda iz 2015. godine, koju je finansirao Američki Centar za kontrolu bolesti, stvarna učestalost neželjenih dejstava vakcina, uključujući i smrt, je zapravo 1 od 50, a što se značajno razlikuje od onoga što nam je rečeno.

To je rezultat pojave današnjih skeptika, kao što je dr Stojković, i pre mnogo godina, dr Ignac Semelvajs, koji pozivaju na tradicionalno medicinsko mišljenje da se može postići napredak. Dr Semelvajs je koristio svoja opažanja da bi zaključio da se smrtonosna bolest širila zbog toga što lekari nisu prali ruke. Bio je u konfliktu sa svojim medicinskim odborom i kasnije je izgubio svoju dozvolu za rad u zdravstvu, a na kraju i život.

Srećom, drugi lekari su slušali i pratili njegovo upozorenje. Kažnjavanje onih koji su verovali da je Semelvajs možda bio u pravu, bilo bi slično oduzimanju licenci današnjim doktorima koji iz etičkih razloga ne mogu postati branioci proizvođača vakcina. Ništa dobro od ovoga ne može proizaći.

Postoji rastući otpor širom sveta, posebno majki koje su odlučne da zaštite svoje bebe, i koje se ne mogu zaustaviti novčanim kaznama i zatvorima. Svako ko je na odgovornoj poziciji mora da gleda na zdravstveni status onih koji nikada nisu bili vakcinisani nasuprot onima koji su potpuno vakcinisani. U ovom poređenju, zdravlje potpuno vakcinisanih je u najboljem slučaju užasna optužnica za stvarnu povredu vakcinama u značajnom podskupu dece.

Hvala Vam što radite ono što je ispravno.

dr Dejvid Denton Dejvis