Press "Enter" to skip to content

Подршка др Тони Барк из групе лекара “Лекари за информисану сагласност” др Јовани Стојковић

Poštovani,

Dajem punu podrku dr Stojković u ispitivanju bezbednosti i efikasnosti vakcina. Ja sam deo grupe lekara koja se zove “Lekari za informisanu saglasnost”, ili “PIC” – Physicians for Informed Consent. Ima nas na stotine lekara iz SAD-a koji imaju pitanja u vezi sa tim zašto nema informisanog pristanka, zašto nema studija o bezbednosti i opadanju efikasnosti mnogih vakcina.

Ispitivanje bezbednosti vakcina ne uključuje testiranje protiv inertnog placeba i stoga je profil bezbednosti vakcina nepoznat. Prema tome, ne može se dobiti odnos rizika od vakcina naspram koristi.

Pored toga, obavezivanje na vakcinaciju u smislu da odredjena vakcina deluje isto na svakoga, ignoriše činjenicu da će neki biti ozbiljno povređeni, ili umreti od neželjenog dejstva.

Dr. Stojković ostvaruje svoje pravo kao lekar da postavi pitanje o ispravnosti metode po kojoj svaka vakcina deluje isto na svakoga.

Postoji umereno velika manjina pacijenata čija epigenetika čini vakcinaciju rizičnom.

Pojedinačne nukleotidne polimorfne (SNP) varijante dovode ljude u opasnost od neželjenih dejstava kada unesu u organizam odredjene lekove, vakcine i hemikalije usled smanjene detoksikacije, metilacije, savijanja proteina i drugih enzimskih puteva koji mogu biti odsutni ili smanjeni.

Pozdravljam dr. Stojković zbog njene hrabrosti što zdravlje i prava pojedinih pacijenata stavlja ispred dogme.

S poštovanjem,

dr Toni Bark

 

One Comment

  1. Милан Топлица Милан Топлица February 23, 2019

    Подршка !!!

Comments are closed.