Press "Enter" to skip to content

Још подршке из света за др Стојковић

Poštovani,

Pišem ovo pismo u korist dr Jovane Stojković. Ja sam porodični lekar sa preko 25 godina iskustva.

Sloboda izbora, kada se radi o zdravlju, je osnovno ljudsko pravo. Informisani pristanak je obavezan kada se radi o bilo kom medicinskom postupku. Nirnberška sudjenja su identifikovala šta može krenuti naopako kada se medicinske terapije obavljaju bez pacijentovog pristanka. Nirnberški kodeks je nastao kao rezultat nacističkih eksperimenata na ljudima tokom Drugog svetskog rata. Kao što znate, Nirnberški kodeks kaže: “Obavezan je dobrovoljan, dobro informisan, razuman pristanak ljudskog subjekta u punoj pravnoj sposobnosti. Ljudski subjekti moraju imati slobodu da u bilo kom trenutku napuste eksperiment kada fizički ili mentalno osete da nisu u stanju da nastave.”

Kompetentni pacijent treba da ima izbor da li da se podvrgne bilo kakvoj medicinskoj proceduri, uključujući vakcinaciju. Kao lekar i roditelj, osećam da sam najsposobniji da odlučim koje medicinske terapije će biti date mojoj deci.

Obavezivanje na primanje vakcina koje imaju neželjena dejstva, narušava osnovna ljudska prava. Dr Stojković sa pravom lobira za izbor pacijenta. Dr. Stojković treba pohvaliti, a ne disciplinovati.

S poštovanjem,

dr Dejvid Braunštajn