Press "Enter" to skip to content

Posts published in “адв Милина Дорић”

ПОНИШТАЈ УСВОЈЕЊА

По Породичном закону Републике Србије, могуће је поништити усвојење. У спору за поништење усвојења месно је надлежан суд на чијем се подручју налази орган старатељства…

ЗЛОУПОТРЕБА ПРЕМИЈЕРА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА УРЕДБЕ И ФОРМИРАЊА КРИЗНОГ ШТАБА

На снази је уредба којом су нам многа уставна права ускраћена. Да ли се права могу уредбом ускраћивати и ограничавати и да ли Влада има…

Да ли неко има права да нам мери телесну температуру?

НИ ПОРТИР НИ ПОЛИЦАЈАЦ НИ УЧИТЕЉИЦА НЕМАЈУ ПРАВА ДА МЕРЕ ТЕЛЕСНУ ТЕМПЕРАТУРУ ДРУГИМ ЛИЦИМА, ЈЕР ЈЕ МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ МЕДИЦИНСКА МЕРА КОЈА СПАДА У ЗДРАВСТВЕНУ…

Каква је законска регулатива по питању безбедности лекова?

Адвокат Милина Дорић, коментарисала је законски оквир који уређује безбедност лекова и осврнула се на документа Агенције за лекове и медицинска средства Србије, која указују…