Press "Enter" to skip to content

O Dženet Kern: Neuronaučnik, istraživač, epidemiolog i neurotoksikolog američkog Instituta za hronične bolesti Pismo podrške dr Jovani Stojković

Pismo podrške dr Jovani Stojković

Poštovani,

Ja sam neuronaučnik i istraživač koji je u proteklih 20 godina sprovodio kliničke studije kod dece sa poremećajima u razvoju. Imam preko 80 recenziranih naučnih istraživačkih publikacija i član sam Američkog koledža za epidemiologiju.

Moje istraživanje uključuje nekoliko studija koje su ispitivale vakcine. Moje kolege i ja smo izveštavali o korisnim aspektima vakcina (kao što je efikasnost vakcine), kao i o potencijalnim rizicima vezanim za vakcine. Nakon mnogo godina proučavanja vakcina mogu reći da vakcine mogu imati i koristi i rizike.

Tvrdim da zato što postoji inherentni rizik od vakcinacije, vakcinacija bi trebalo da bude odluka roditelja. Kroz svoja klinička istraživanja, radila sam sa mnogo dece koja su povređena vakcinama, i znam da su tu roditelji izloženi teretu brige i finansijskog opterećenja.

Rizik od vakcinacije je danas složen zbog trenutnog društveno-političkog okruženja. Na primer, proizvodnja vakcina je industrija u kojoj se radi o milijardama dolara, a u kojoj nema nadzora zbog veoma ograničene odgovornosti. Pored toga, Kina poslednjih godina dobija sve više ugovora o proizvodnji vakcina i većina vakcina se proizvodi u Kini. Kina je, ako se sećate, imala formulu vakcine za bebe koja je tri puta bila povučena iz upotrebe zbog toksične kontaminacije melaminom, živom i pesticidima, koji su smrtonosni (a prijavljeni su i mnogi slučajevi smrti beba).

Takođe, moje shvatanje je da Srbija nije jedna od nacija koje su zabranile tiomersal (etil živu) koji stvara dodatnu zabrinutost. Možete se setiti da je tiomersal zabranjen u Rusiji, Danskoj, Austriji, Velikoj Britaniji i svim skandinavskim zemljama.

U Sjedinjenim Američkim Državama, zabranjen je u vakcinama koje se daju u detinjstvu. Do danas je sprovedeno 237 studija koje pokazuju štetnost tiomersala, uključujući šest studija koje je sproveo Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koje pokazuju da je tiomersal povezan sa poremećajima tika.

Saznala sam da je Lekarska komora Srbije pokrenula proceduru oduzimanja lekarske dozvole dr Jovani Stojković zbog njene borbe za slobodu izbora pri vakcinaciji. Kao osoba koja čvrsto veruje da roditelji imaju pravo da odlučiju kada se radi o izboru vakcinacije, tražim da prekinete postupak oduzimanja dozvole dr Jovani Stojković. Ona nikoga nije savetovala da ne primi vakcinu. Ona je jedino govorila da roditelji treba da imaju pravo da donose odluke da li će vakcinisati svoju decu.

S poštovanjem,

Prof. dr Dženet Kern

Neuronaučnik

Američka istraživačka grupa za autizam “CONEM”

Institut za hronične bolesti

408 N Allen Drive

Allen, TX 75013

U.S.A.

Telefon: (214) 592-6600

E-mail: jkern@dfwair.net

Attachments area