Press "Enter" to skip to content

Ивана Лечовски-Милојкић – председник Одбора за пољопривреду

Рођена 13 јула 1981.

ПРОФИЛ: Дипломирани економиста и агроекономиста, мастер менаџер и докторант на Факултету организационих наука у Београду, са практичним искуством у области рачуноводства и пореског саветовања.

Бави се истраживањима у области менаџмента пословних система пољопривредe, пре свега одрживих пољопривредних система, заштите природних ресурса и животне средине, пољопривредног рачуноводства, еколошког рачуноводства и еколошке ревизије. Члан Европског удружења агроекономиста – ЕААЕ.

Удата, мајка двоје деце.

РАДНО ИСКУСТВО:

Фебруар 2012 –
Accounting and tax solutions d.o.o. Београд
Рачуноводствени послови и послови пореског саветовања

Јун 2019-Новембар 2019
Влада Републике Србије
Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој        Административно-технички и оперативни послови.

ОБРАЗОВАЊЕ:

Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Мастер студије, смер: Финансијски менаџмент

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет
Основне студије, смер: Агроекономија

Универзитет Мегатренд, Факултет за пословне студије
Основне студије, смер: Међународно пословање

ВАЖНИЈИ РАДОВИ: 

  1. Ljumović Isidora, Lečovski, Ivana. (2011) Analysis of financial resources accessibility in Banat district. Proceedings / International scientific conference Strengthening the competitiveness and economy bonding of historical Banat – SCEBB, Vršac, 28-29 september, 2011, str.151.
  2. Лечовски-Милојкић, Ивана (2015). Профитабилност органске производње: студија случаја кукуруза. SYM-OP-IS 2015: XLII Симпозијум о операционим истраживањима, 2015, Vol. V(1).
  3. Љумовић, Исидора, Лечовски-Милојкић, Ивана. Профитабилност и одрживи раст органске производње = Profitability and sustainable growth of organic production in Serbia. У: JOVANOVIĆ, Larisa (ur.). Knjiga apstrakata = Book of Abstracts. Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, 2017, стр. 88.
  4. Љумовић, Исидора, Лечовски-Милојкић, Ивана (2017). Европске финансијске институције и финансирање предузетништва у Србији. Научни скуп „Институције и економија – шта (не)можемо урадити боље“ Андрићград, 01-02. септембар 2017. године, стр. 375-382.
  5. Ljumović, Isidora, Lečovski-Milojkić, Ivana. (2017) Development of ecotourism in Serbia: the importance of organic farms. The second International Scientific Conference Tourism in function of the development of the Republic of Serbia, Тourism product as a factor of competitiveness of the Serbian economy and experiences of other countries, Vrnjačka Banja, 1-3 June, 2017.
  6. Ljumović, Isidora, Lečovski-Milojkić, Ivana. (2018) Organic product labelling: consumer attitudes and impact on purchasing decision. Sustainable growth and development in small open economies, ISBN 978-963-301-663-3, str.26-39.
  7. Љумовић, Исидора, Лечовски-Милојкић, Ивана, Обрадовић, Владимир (2018). Стратешки приступ развоју инструмената за финансирање зелене економије. Међународна научна конференција Зелена економија и заштита животне средине, Књига апстраката, стр.166-167. ISBN 978-86-89061-11-6
  8. Ljumović, Isidora, Jakšić, Krsto, Lečovski-Milojkić, Ivana (2019) Aspirations towards Entrepreneurship and Self-awareness among Young Female Population in the North Kosovo&Metohija. Journal of Women’s Entrepreneurship and Education: twice a Year Scientific Journal. ISSN 1821-1823. No. 3-4 (2019), str.1-16.
  9. Lјumović, Isidora, Lečovski-Milojkić, Ivana, Obradović, Vladimir (2020) What Drives Private Equity and Venture Capital in Central and Eastern Europe Countries: Focus on Serbia. Economic Analysis [Elektronski izvor]. ISSN 2560-3949. – Vol. 53, no. 1 (2020), str. 133-148.