Press "Enter" to skip to content

Повишена смртност у Европи?

Према подацима агенције за праћење стопе смртности у Европи – EUROMOMO (https://www.euromomo.eu), стопа смртности грађана од 14 до 74 година у Европи  је већa него у истом периоду прошле године. Зашто?