Press "Enter" to skip to content

Стеван Бањац – председник Одбора за социјална и борачка питања

Рођен у Београду 1954. год. Матурирао у Првој београдској гимназији и упоредо завршио и средњу Хемијско-технолошку школу у Подгорици, одсек фотографија и дизајн.

Дипломирао на Правном факултету у Београду 1989. уз рад. Одбранио дипломски рад са темом „Индустрија свести, управљање масом и манипулација циљним групама“

Од 1990-1992. год. радио у адвокатској канцеларији заступајући клијенте у парницама махом пред привредним судовима у ужој Србији и Војводини, али и у грађанским споровима пред редовним судовима.

Од 1992-2002. г. радио сам у Предузећу „Банком“ које се првенствено бавило правним и финансијским консалтингом ,маркетингом и економском пропагандом .

Од 2005-2011. г. водио приватно предузеће „Солеил“.

2012-2014. г. радио у Министарству за социјалну заштиту, борачку и инвалидску заштиту, прво на имплементацији предприступних ИПА фондова, средстава која је Србија добијала од Европске уније, касније као „другостепенац“ по жалбама странака на првостепена решења центара за социјални рад која се односе на преосталу радну способност.

2014-2016. г. прелази у Градску управу на положај помоћника Градског секретара, Секретаријата за социјалну заштиту, као руководилац Сектора за борачку и инвалидску заштиту.

Након укидања Сектора на нивоу Града, премештен у Секретаријат за имовинске и правне послове у звању самосталног саветника, где је остао све до пензије.