ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ

You are currently viewing ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ
ПОЛИТИЧКИ ПРОГРАМ

ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ је Покрет који окупља држављане Републике Србије, који прихватају, поштују и уважавају искуства наших предака, притом верујући да је патриотизам, приврженост и љубав према земљи у којој живимо, основ за моралну, економску, здравствену, образовну, културолошку и безбедоносну обнову Србије.

УВОД

Након петоокобарских промена или боље рећи „државног удара“ у Србији, приватизација као основно упориште транзиције, а на начин који је спровођена у држави, довела је до екстремног раслојавања грађана. Створена је армија сиромашних, незапослених, обесправљених људи без перспективе. С друге стране, настао је слој олигарха који су освојили и задржали монополски положај у држави и друштву, служећи се не ретко злоупотребама, политичким и другим везама, а не сопственим знањем, вештинама и способностима. Између та два слоја налази се осиромашена, депримирана и безутицајна средња класа која је стуб сваког друштва заснованог на владавини права.

Данашње младе генерације у Србији су најобразованије у историји, али исто тако и највише погођене незапошленошћу. Млади људи не могу ни да задрже економске позиције својих родитеља, а камоли да живе боље од њих. Овде је реч о образованој омладини која нема шта да ради, нити има наде да ће им се било шта значајније понудити у блиској будућности. Због тога, нажалост, хиљаде и хиљаде младих и образованих сваке године заувек напушта Србију, покушавајући да бољи живот, или макар његову перспективу, оствари далеко од своје земље у којој им се укида будућност.

ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ жели да млади остану овде и да Србија постане држава права, социјалне правде и правичности.

Само социјално одговорна држава омогућује младима да у здравој конкуренцији нађу место у друштвеној подели рада. Само социјално одговорна држава може да поврати достојанство својих осиромашених грађана, јер сиромаштво није само несрећа, оно је и понижење.

Зато су нам потребне праведне економске реформе које нећемо преписивати из приручника међународних финансијских институција, већ које ће системски осмислити и спровести домаћи стручњаци, узимајући у обзир нове геополитичке околности.

ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ верује у изградњу институција које ће обезбедити правичну расподелу у друштву, као и право на једнаке шансе, једнакост свих пред законом и равноправне услове за све грађане. Успостављање владавине права у Србији подразумева управо функционисање државних институција, без уплитања политике у њихове надлежности и уз пуну одговорност лица која у њима раде, доследну примену закона без изузетка, као и стрикну поделу власти на законодавну, судску и извршну, што подразумева наезависност и самосталност суда, стручну, професионалну и ефикасну државну управу, као и деполитизацију војске и полиције. Суштина је вратити поверење грађана у институције правосудног система, подстичићи и охрабрујући надлежне државне органе на одлучну борбу против корупције, организованог криминала, спреге власти и криминала, повезаности и испреплетаности носиоца јавних функција с њиховим личним интересима.

Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ се залаже за што мање неједнакости, неправде, сиромаштва, незапослености, опустелих огњишта, празних учионица.Желимо отаџбину без мафије и криминала, без тајкуна насталих пљачком државног капитала, без политичара којима су лични и други интереси важнији од итереса свог народа и државе Србије.

РЕФОРМА ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

Потребно је извршити промену изборног система јер постојећи, као чист пропорционални систем са Србијом као једном изборном јединицом, омогућава владавину политичких партија, а не грађана. У локалним парламентима, као и у Народној скупштини, седе партијски делегати који заступају интересе и вољу својих страначких лидера, а не стварни представници народа.Грађанима треба омогућити да директно бирају своје представнике на свим нивоима.

Таква промена изборног система, између осталог, довешће и до већег интересовања за учешће у политичким процесима и мотивисаће грађане да се кандидују под именом и презименом и својим позитивним минулим радом, а не да само буду број на некој страначкој листи и слепо извршавају задатке својих партијских шефова, неводећи рачуна о интересима својих суграђана и државе у целини.

Спроводићемо равномерни развој свих делова државе и настојати да локалну самоуправу што више приближимо грађанима, тако да општине и градови постану самостални у одлучивању у свим делатностима од локалног значаја. Локална политика је родно место сваке друге политике и грађани на локалној заједници најбоље осећају на својим леђима све последице добре или лоше одлуке локалне политике. Активираћемо и дати пуну подршку потенцијалима који се налазе у локалним заједницама и тиме дати могућност да отворена питања решавају они којима су ти проблеми најбоље знани и најближи и уједно јачати капацитете и стварати амбијент за ефикасније, социјално одговорније и праведније друштво.

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА

Организоваћемо образовни систем који је ослобођен од сваке идеологије, осим националне свести и који је прилагођен искуствима и традицији образовања у Србији, истовремено пратећи савремене стандарде и захтеве.

Образовна политика мора бити заснована на принципу једнаких шанси и такмичарском духу, уз промовисање талената и способности сваког појединца.Наставни садржаји морају бити релевантни за учење које ће обезбедити основу за даљи наставак образовања и усавршавања, те стечена знања позитивно примењивати у свим сферама друштва до краја радног века сваког грађанина.Ови наставни садржаји морају да брину о очувању идентитета и основних историјских и моралних вредности овог народа. Такође, садржај наставе мора бити у складу са моралним и вредносним ставовима родитеља који на то имају право по Уставу Републике Србије. Сматрамо неприхваљивим и штетним за психички развој деце увођење наставних програма који пропагирају хомосексуалност и остале нетрадиционалне стилове живота,а који могу донети додатну конфузију и нестабилност у дечјој осетљивој фази развоја.

Такође, сматрамо да образовање у основним и средњим школама које се финансира из буџета државе, мора да буде бесплатно за све. Залажемо се за поновно увођење средњих стручних школа, уз максимални развој привреде и пољопривреде. Снажно подржавамо награђивање и стипендирање врхунских, нарочито талентованих ученика и студената од стране државе. Истовремено, посветићемо пуну пажњу и пружити сву могућу помоћ деци са тешкоћама у учењу или ометеној у развоју, како би кроз образовање постали оспособљени за самостални живот и егзистенцију.

Да би образовни систем у потпуности испунио очекиване резултате које друштво пред њега поставља, неопходно је у знатној мери увећати проценат средстава која се из буџета издвајају за образовање. Учитељи, наставници и професори морају у знатно већој мери бити награђени, адекватно значају који њихов рад има у друштву и у складу са могућностима државе.

Залажемо се за академску слободу и аутономију универзитета, за слободу изражавања и наставе, као и омогућавање универзитету да самостално одлучује о начину и путу остваривања својих задатака, уз основни циљ, ефикасног развоја и промоцију научног, стручног и уметничког рада на свим подручјима и високошколског образовања младих стручњака у јединству наставе и истраживања.

Све високообразовне и научне установе које испуњавају високе и образовне стандарде, треба да добију статус институција од посебног националног значаја.Исто тако, неопходно је донети национални програм развоја науке и технологије, који би омогућио да држава боље и квалитетније одговори на будуће потребе и изазове модерног доба.

КУЛТУРА И МЕДИЈИ

Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ придаје велики значај култури и залаже се за потпуну слободу уметничког стваралаштва, свесни улоге коју је култура имала и има у развоју и чувању националног индетитета. Учинићемо све да се подстакне оживљавање културног живота и изван већих урбаних целина, кроз ревитализацију аутохтоног културног стваралаштва али и могућношћу партиципације у националним културним и уметничким програмима.

Снажно се заузимамо за побољшање статуса уметника и делатника у култури, а равномерна доступност културе свим грађанима је један од наших важнијих задатака. Створићемо артикулисану и активну културну политику, засновану на ревитализацији и јачању улоге стручних, професионалних, кадровски и технички опремљених институција као носилаца културне активности од националног значаја.

Отвореност медија, слобода медијског извештавања и право на информацију спада у темељне предтоставке демократије. Из тога проистиче наша пуна подршка слободи медија и свест о њиховом значају у савременом свету. Залажемо се за различитост медијске понуде и здраву конкуренцију, јер је то најефикаснија одбрана од могуће медијске манипулације и стварања монопола. Такође, залажемо се да се емитовање непримерених садржаја који штете јавном моралу укине са националних фреквенција.

Слободни медији омогућавају стварње јавног мњења и доприносе контроли власти и самим тим, сносе висок степен одговорности за опште добро.

БРИГА О ПОРОДИЦИ И ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА

По демографским подацима, становништво Србије је једно од најстаријих у Европи, са тендецијом даљег старења и са вишегодишњим негативним растом становништва. Сваке године Србија губи око тридесет хиљада становника, те се на основу демографских прорачуна може увидети да ће се становништво Србије до 2050 године смањити са садашњих оквирних 7,3 милиона, на 5,9 милиона грађана. Старење становништва довешће до тога, да пропорционално мали број запослених неће моћи својим доприносима да покрива издатке за пензије и социјална давања. Поред тога, равномерни економски развој није могућ у крајевима које масовно напушта становништво у репродуктивном добу, а неповољни демографски изгледи највише ће погодити управо неразвијене крајеве Србије.

Због оваквог стања, популациона политика мора да буде приоритет сваке владе Србије, са нагласком на материјалној подршци породицама са двоје деце, а уз посебне додатке породицама са троје и више деце. Све ово морају да прате и посебне мере које ће стимулисати останак младих људи, а посебно стручњака у локалним заједницама са најнижим привредним растом. Створићемо амбијент за пуну заштиту и подршку породице и у том погледу настојати да се обезбеди посебне повољности за труднице, родитеље с малом децом и за све оне родитеље које немају довољно средстава за издржавање породице. Сматрамо неприхватљивим актуелно условљавање за помоћ деци било чиме, а нарочито обавезном вакцинацијом.

Приступићемо увођењем постицајних економских мера, као што су: дечији додатак, посебна буџетска давања за рођење трећег, четвртог детета или већег броја новорођене деце, средства за незапослене мајке, бескаматне кредите за младе брачне парове са децом, решавање стамбених питања, запошљавање, пореске олакшице и ослобађање пореских стопа за одређене дечије производе и сл., јесу само један од начина на који држава показује своју посвећеност решавању једног од најозбиљнијих питања, а то је питање депопулације Србије.

Залажемо се за хитно преиспитивање рада центара за социјални рад по питањима одузимања деце из биолошких породица, али и од дугогодишњих хранитеља. Потребна је хитна и детаљна провера превентивног и корективног надзора центара за социјални рад и испитивање евентуалних злоупотреба, као и веза са страним агенцијама за усвајање деце. Мишљења смо да се треба забранити усвајање деце од стране страних држављана.

ЗДРАВСТВО

Систем здравствене заштите мора омогућити свим грађанима приступачност здравственим институцијама и то у најкраћем временском року. За овај непроцењиво важан део који рефлектује ниво цивилизованости у једној друштвеној заједници, непосредно и у потпуности је одговорна држава. Здравствени систем треба да обезбеди правичност у коришћењу и финансирању здравствене заштите, финансијску и институционалну одрживост система, да унапреди квалитет рада и услуга и обезбеди прихватљивост таквог система за кориснике и даваоце услуга у здравству.

Реформе у здравству неопходне су у више међусобно повезаних области: у организацији јавно здравствених услуга, на промоцији и заштити здравља и пружању услуга примарне и болничке здравствене заштите. Здравствено осигурање мора бити под једнаким условима и за јавно државни и приватни сектор, као и да сваки грађанин има здравствено осигурање без обзира на социјално материјални статус.

Посебна пажња посветиће се рационализацији политике уписа на медицинске факултете, у циљу распоређивања лекара и медицинских кадрова, покривајући читаву територију земље. Здравствена заштита жена, мајки и деце, старих, особа са инвалидитетом, ратних инвалида је од посебног значаја за правично друштво чија је изградња основни циљ.

Изменићемо закон о обавезној вакцинацији и увести принцип препоручене-добровољне вакцинације, што је једино решење у складу са Уставом Републике Србије, Конвенцијом о људским правима и биомедицини и медицинском етиком. Оваква политика вакцинације присутна је и у већини западноевропских земаља, као и у највећем броју америчких савезних држава. Неопходно је формирање независне националне лабораторије која би испитивала квалитет вакцина на нашем тржишту. Сматрамо да је неопходно поверити Институту за вирусологију, вакцине и серуме – Торлак производњу вакцина за нашу државу. Залажемо се за оснивање државног фонда за децу оболелу након вакцинације, као и оснивање центара за децу оболелу од аутизма и установа за њихово доживотно збрињавање.

Такође, залажемо се за враћање принципа добровољног донорства органа, уместо „подразумеваног“.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сваки грађанин има право на здрав живот и здраво окружење. Да би се остварило ово право, мора се развити еколошка свест свих грађана. Залажемо се за очување здраве природе и стварања услова за одржив економски развој. То подразумева рационално коришћење природних ресурса, као и чврсту повезаност економских, еколошких и развојних циљева.

Сматрамо да је неопходно изградити нову дугорочну стратегију, како би се ова област на адекватан начин регулисала и ускладила са одговарајућим стандардима и нормама, како би грађани заиста остварили своје право на здраво окружење.

РЕЛИГИЈА, ЦРКВА И ДРЖАВА

Залажемо се за универзалне вредности које поштују право појединца на сопствени слободни избор по питањима вероисповести и за право на несметано изражавање верских убеђења и вршење верске службе свих верских заједница у Србији.

Високо ценимо значај православног хришћанског културног наслеђа, као и других верских заједница са простора Републике Србије у изградњи историјске баштине овог народа. Уважавајући посебан углед и значај Српске православне цркве, сарађиваћемо са Црквом на очувању и промоцији њеног верског и културног наслеђа у Србији и Европи.

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Србија је аграрна земља, у којој скоро четрдесет одсто становништва живи од пољопривреде, од којих је трећина оних којима је пољопривреда основни извор прихода. Нажалост, деценијама уназад држава није имала озбиљну аграрну политику и није стварала амбијент који би произвођачима омогућио сигурност у производњи, те и даље резултати у пољопривреди зависе од временских услова и добре воље тренутне политике.

Крајње је време да се искористе пољопривредни потенцијали Србије и донесе дугорочна стратегија развоја аграра, уз знатно увећање средстава из буџета који ће обезбедити квалитетан подстицај и интервенцију државе у овој области. Основни циљ аграрне политике треба да буде изградња ефикасног система пољопривредне производње која ће постати конкуретна на светском тржишту, донети значајан бољитак сељацима и држави али истовремено и обезбедити прехрамбену сигурност земље.Да би се стимулисала аграрна производња, потребно је увести бесповратна средства за инвестиције, социјалну подршку старачким домаћинствима, доделу бескаматних кредита и укључити пољопривреднике у систем социјалне заштите како би могли остварити право на дечији додатак и надокнаду за породиљско одсуство.

По хитном поступку основати Аграрну развојну банку преко које би се пласирала средства из аграрног буџета, кредитирала и субвенционисала пољопривредна производња и извоз пољопривредних производа. Истовремено, на системски начин организовати сеоске задруге које би се интересно повезивале у производњи и прерађивачку мрежу с једне стране и са трговачким и потрошачким асоцијацијама, са друге стране. Такође, сеоске задруге би повезивале и давале пуну подршку новодосељеним корисницима напуштених пољопривредних газдинстава, њиховом почетку производње и пласману производа, као и контролу еколошки безбедног коришћења пољопривредног земљишта.

Просторна реорганизација мреже сеоских насеља стратешки је интерес, који мора обухватити изградњу саобраћајне и телекомуникацијске инфраструктуре, здравствене центре, као и организовање културних и друштвених активности које би довеле до позитивног амбијента за останак младих људи на селу, као и повратак оних који су напустили сопствена газдинства. Нова аграрна политика мора утицати на просторну организацију насељених места и прилагодити планове развоја руралних предела, строго водећи рачуна о природним условима и богаству пијаће воде, шума, пашњака, њива, рекама и сл., што су основни услови за развој сеоског туризма.

Посебним мерама се мора стимулисати развој сеоског туризма, отварање индивидуалних погона за производњу здраве хране и изградњу етно села.

Држава не сме дозволити продају земљишта страним лицима или компанијама, већ оно мора трајно бити у власништву државе Србије.

Противимо се увозу, гајењу и промету генетски модификованих организама на простору Републике Србије.

ЕКОНОМИЈА

Економиски развој је кључно питање будућности нашег друштва. Но, Србија је још увек заглављена у транзицији и погрешном прихваћеном неолибералном концепту, који је пропао, а то говори и податак да држава ни до дан данас, није у стању да достигне реални БДП из 1989 године. Таква погрешна економска политика, оставила је за собом готово 650 хиљада апсолутно сиромашних грађана, преко 750 хиљада незапослених и ако нас у протеклом периоду све политике обмањују статистичким подацима, како се у Србији данас добро живи.

Проблем економског развоја са којима је Србија суочена, може бити превазиђен пре свега кроз висок ниво планских инвестиција и драматичан пораст производње и извоза, како би ухватили корак не само са развијеним економијама, већ нажалост и са појединим земљама у окружењу, које су нас претекле готово у свим економским параметрима. Наши ограничени финансијски ресурси зато морају да буду усмерени у профитабилне делатности, уз пренамену, умањење или укидање великог броја непрофитабилних и непотребних сектора који се финансирају из будџета.

Снажно подржавамо развој домаће привреде уз ресетовање иностраних улагања, јер без сопствене јаке привреде, нема ни јаке Србије. С тим у вези, залажемо се за израду националне привредне стратегије уз одређивање приоритета и ефикасније функционисање државе кроз уштеду средстава. Такође, залажемо се за развојни, а не рецесиони буџет, нижу пореску стопу, слободну конкуренцију, без олигарха и монопола, модернизацију путне, комуналне и телекомуникационе инфраструктуре, снажну ревитализацију пољопривреде и енергетског сектора, стимулацију научног развоја уз ослонац на примењена истраживања, системско јачање домаћих предузетника и пуну подршку покретању домаћих комбината и великих производних и прерађивачких система као основе развоја малих произвођача.

Спроводићемо економску политику уз директно учешће банкарског сектора, и формирање развојне банке која би обезбедила кредитне линије са каматном стопом од максималних 3% и грејс периодом од минимум две године, како би привреда ухватила корак, била успешна и конкурентна. Из разлога дуготрајног процеса реструктурирања и приватизације, као и бројних злоупотреба и неправилности, довело је до тога да предузећа потпуно пропадају, нестају или одлазе у стечај, а да дугови остају и гомилају се, што проузрокује и рефлектује изостанак улагања у ове привредне гране. С тим у вези, спровешћемо по хитном поступку истрагу и контролу процеса приватизације и отуђење јавних одбара у Србији.

Неопходно је започети нови циклус економског развоја и инвестиција у привреду, са посебним освртом на изградњу и обнову енергетског сектора, као сектора са највећим ресурсима и потенцијалима за развој државе и друшта у целини.Јачање привреде и подршка улагањима за резултат ће имати отварање нових радних места и запошљавање младих и образованих људи. Залагаћемо се за увођење система јавних радова, као и других програма самозапошљавања кроз доделу бесповратних средства или бескамтних кредитних линија за покретање сопственог бизниса.

Исто тако, залагаћемо се за побољшање инвестиционе климе и успостављање пуне правне сигурности за инвеститоре, као и успостављање квалитетног договора између синдиката, Владе и послодаваца, којим се гарантује сигурност свим запосленима.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Залажемо се за социјално одговорну државу која обезбеђује право на достојанствен живот сваком члану друштва . Да би се спроводила квалитетна социјална заштита, у првој мери, неопходно је израдити социјалне карте које ће прецизно мапирати социјално угрожене групе и појединце и каква врста социјалне помоћи им је неопходна.

Значајан део социјалне политике је и политика постицања повећања наталитета, те у том правцу побољшати заштиту у оквиру радног права за труднице и породиље. Такође, извршити ревизију укупних социјалних давања, отклонити могуће неправилности и приступити квалитетнијој и снажнијој подршци угроженим категоријама кроз материјална и нематеријална давања.

Стечена права пензионера не смеју и не могу бити угрожена, док пензије морају бити на нивоу одрживости животног стандарда након пензионисања, где минимална пензија не сме бити испод нивоа цене потрошачке корпе. Залажемо се да сваки грађанин старији од 65 година има право без обзира на лични допринос пензионом фонду, право на уживање пензије, док ратни ветерани, право на националну пензију која не може бити мања од просечне пензије у Србији. Држава мора да гарантује успешно, стабилно и трајно одрживо функционисање пензионог фонда.

Неопходно је донети нови закон о борачко инвалидској заштити и пружити правни оквир за заштиту учесника рата деведесетих година, кроз доношење низа позитивних мера од интереса за појединца, групу и друштво у целини.

Посебним мерама морају се заштити, одржавати и афирмисати споменици, војничка гробља и друга спомен обележја, као историјски доказ и темељ српске историје и културе на овим просторима.

.

СПОЉНА ПОЛИТИКА

Србија мора да води рачуна о свом стратешком циљу опстанка и да на основу тога постепено прилагођава своју спољну политику новим геополитичким односима у свету.У свету који је економски, политички и у сваком другом погледу међузавистан и где смо сведоци наглог развоја и утицаја Кине и Руске федерације на геополитичком, војном и економском плану у свету, као и на основу историских догађаја, неопходно је и природно да тежиште спољне политике Србије иде ка земљама БРИКС-а, као и са свим другим партнерима из Европе и света.

Посвећеност новој и другачијој спољној политици Србије, подразумева додатне напоре и испуњење критеријума озбиљне, стабилне, мудре и далековиде спољне политике Србије са циљем очувања и развоја својих виталних интереса.

КОСОВО И МЕТОХИЈА

Косово и Метохија преставља област од прворазредног значаја и питање је свих питања за суверенитет и интегритет државе, као и за историју, културу и веру и опстанак српског народа и државе. Иако је велики број чланица Уједињених Нација и Европе признало Косово као независну државу, Србија има трајну обавезу да у очувању свог изворног територијалног и сваког другог права на Косову и Метохији, полазећи од резолуције 1244 Савета Безбедности Уједињених Нација, као међународног признатог документа. Нелегално и против уставно прихватање и потписивање Бриселског споразума од стране српских политичара и Владе из 2013. године, проузроковало је низ штетних последица и директно угрозило државни интегритет и суверенитет Републике Србије.

Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ у циљу заштите државних и националних интереса Републике Србије, суспендоваће Бриселски споразум, као и сва друга пратећа документа од 2013. године, осталих споразума или договора потписаних пре 2013. године и спроведених у пракси, којим се угрожава територијални интегритет државе и захтеваће да се преговори наставе искључиво на основу садржаја Резолуције 1244 СБ Уједињених Нација, којом је регулисано и гарантовано право косовским Албанцима на суштинску аутономију или самоуправу у оквиру уставног поретка Републике Србије која има суверенитет над покрајном Косово и Метохија као делом своје територије.

Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ одбацује све притиске и уцене разних светских сила или организација, сходно Резолуцији 2131 Генералне скупштине Уједињених Нација од 1965. године и спреман је да преузме одговарајуће државне мере и обезбеди слободу и равноправност свих грађана, као и територијални интегритет државе Србије у њеним међународно признатим границама. Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ предлаже наставак преговора са косовским Албанцима у поменутим оквирима Резолуције 1244 СБ Уједињених Нација.

ГРАЂАНСКЕ СЛОБОДЕ И ЉУДСКА ПРАВА

Према попису из 2011. године у Србији живи 83,32% Срба, а 3,37% становника се није изјаснило о националној припадности. То значи да у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) живи 13,3% припадника националних мањина. Ови подаци говоре да је Србија мултинационална и мултикултурална држава и то нас обавезује да се залажемо за промовисање културног наслеђа других народа, заштиту и унапређење права припадника националних мањина по свим основама.

Са друге стране, сведоци смо постојања бројних назови невладиних организација које , у име људских права, спроводе политичке идеологије и агенде финансиране од стране страних држава. Става смо да је потребно забранити финансирање ових организација из иностранства, а давања из буџета Репубилике Србије за ову сврху, смањити на разумну меру.

Србија никада није била држава у којој је било ко био дискриминисан и прогањан због своје различитости и опредељења и залажемо се да тако буде и у будућности. Људска права су једнака за све , без потребе за ексклузивним статусом било које групације.

ОДБРАНА И БЕЗБЕДНОСТ

Проблеми европске безбедности и одбране су најизраженији у региону југоисточне Европе и Балкана, чији геостратегијски и геополитички значај може бити узрок појава регионалних и међународних криза. Проблем који се са својом тежином и сложеношћу издваја, јесте покушај наметања нелегалне промене међународно признатих граница Републике Србије кроз процес решавања статуса Косова и Метохије. Такође, ревизија одредби Дејтонског споразума супротно интересима било ког од констутативних народа, могла би довести до погоршавања безбедности у Босни и Херцеговини и у региону. У односу на актуелну мигрантску кризу, залажемо се за забрану уласка, боравка и издавања докумената Републике Србије илегалним мигрантима, из разлога здравствених и других безбедносних изазова.

Витални одбрамбени интерес Србије јесте очување суверености, независности и територијалне целовитости и заштита безбедности њених грађана, као и заштита српског народа у окружењу. Политика одбране државе, по мишљењу Покрета ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ, темељи се на јачању властитих одбрамбених капацитита и то у првој мери кроз знатно повећање броја школовања кадета и обучавања командног кадра, увођење обавезног служење војног рока у трајању од шест месеци, активно учешће резервног састава у систему одбране, модернизацију борбене технике, опреме и наоружања, као и набавка савремених система одбране у првој мери од стране Руске Федерације и Народне Републике Кине.

Способност нашег сопственог система одбране и безбедности да самостално делује, пружиће нам већу заштиту и подршку на међународном плану у очувању наших националних и виталних интереса. Залажемо се за изградњу високопрофесионалне војске, као и других припадника безбедности, опремљених врхунским знањем, наоружањем и опремом, способних да позитивно одговоре на све могуће задатке и изазове који им се поставе у име одбране и заштите државе Србије и њених грађана. Прагматичним распоредом буџета и стварања услова за знатно увећање средстава за финансирање система одбране и безбедности, морају се створити и услови за адекватно материјално решење припадника система одбране, њихово достојанство и углед, као и поштовање које заслужују као браниоци отаџбине.

Такође, пружити пуну подршку развоју, производњи и извозу домаћег наоружања, технике, опреме и муниције кроз систем наменске индустрије и на тај начин обезбедити већу упосленост младих образованих људи и стварање сопствених средстава за развој целокупног система одбране и безбедности Републике Србије.

У знак захвалности нације, вратити друштвени статус, углед и достојанство ратних ветерана и уврстити их у активни систем резервног састава користећи њихова знања и искуства током ратова деведесетих на простору бивше Југославије, а посебно стечена знања из ратних операција током НАТО агресије на Републику Србију.

Дуга и часна историја српске војске захтева и обавезује државу Србију да обезбеди све услове за снажну и ефикасну армију увек спремних браниоца државе и народа. Служење војног рока и бити на бранику своје отаџбине јесте част и понос за сваког младог човека у Србији.

ДИЈАСПОРА

Желимо да посебну пажњу посветимо односу са нашом дијаспором, јер велики део нашег народа живи у расејању. Циљ је повратити поверење у институције Републике Србије и у што већој мери укључити наше људе из дијаспоре у препород и обнову државе. Највећи потенцијал који наш народ има данас, јесте искуство, знање, капитал,везе и лични ауторитет наших људи у дијаспори.Омогућићемо нашим људима пуно ангажовање у институцијама система, како би и у што већој мери заступали интересе државе Србије и њених грађана у интеграционим токовима, међународним организација, државама и владама.

Покрет ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ своје утемељење у народу налази захваљујући моралним вредностима својих чланова и поштовању исказаних обећања, у потпуности свесни неодложне потребе за државном, националном и привредном обновом Србије.

У Београду

30.07.2018.године