Напади на Јовану Стојковић од стране интересних група и опскурних лобиста не престају! Подршка др Јовани Стојковић – УГ Право на избор и Група родитеља Стоп обавезној вакцинацији у Србији

You are currently viewing Напади на Јовану Стојковић од стране интересних група и опскурних лобиста не престају! Подршка др Јовани Стојковић – УГ Право на избор и Група родитеља Стоп обавезној вакцинацији у Србији

Напади на Јовану Стојковић од стране интересних група и опскурних лобиста не престају. Њихови гласноговорници поднели су непотписану пријаву без датума Лекарској комори Србије, са намером да јој се одузме лиценца за рад. Образложење обилује неистинама, паушалним тврдњама и нескривеним анимозитетом према др Стојковић.  У наставку је једно од гомиле писама подршке која стижу. Хвала саборцима из УГ Право на избор.

Суду части Регионалне лекарске коморе Београда, Макензијева 53, 11000 Београд

Поштовани,

Дана 27.4.2018.год. др Томислав Стевановић,др Радмила Умићевић, др Александар Ивковић, др Владимир Арсенић, др Бојан Грујин су поднели предлог за покретање поступка пред Судом части против др Јоване Стојковић са циљем да јој наруше углед и одузму лиценцу и дозволу за рад. Поднет је предлог за покретање поступка пред Судом части РЛК Београда на основу кога је донето Решење о испуњености формалних услова за покретање поступка. Предлог за покретање поступка није потписао ни један лекар већ су само набројана њихова имена и специјализације. Од стране Суда части Регионалне лекарске коморе Београда претходним поступком утврђено да је предлог поднет од лица која имају правни интерес за вођење поступка и то само на основу увида у евиденцију- именик лекара Лекарске коморе. Дакле, без потписа или факсимила лекара подносилаца предлога, Суд части доноси решење да су испуњени формални услови за покретање поступка који би евентуално могао довести до губитка њене лиценце за даљи рад, а да су, можда, само насумично набројани лекари управо из наведеног именика.
Она се терети да је својим деловањем, изношењем информација о штетности вакцина и повезаности ММР-а са аутизмом и манипулисањем истих у мас медијима смањила проценат вакцинације ММР вакцином и на тај начин угрозила дечије здравље и народно здравље и тиме допринела појави епидемије у Србији и изазвала озбиљну панику у јавности током последње три године.
Према извештајима Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”
о спроведеној имунизацији на територији Републике Србије
у 2014. години проценат ММР вакцинацијом је износио 85.8, а ревакцинацијом 89.2%
у 2015. години обухват ММР вакцинацијом је износио 84%, а ревакцинацијом 87,5%
у 2016. години обухват ММР вакцинацијом је износио 81%, а ревакцинацијом 91,1%
у 2017. години обухват ММР вакцинацијом је износио 85,2%, а ревакцинацијом 91,6%
ДОКАЗ: Извештаји о спроведеној имунизацији на територији Републике Србије у 2014., 2015., 2016. и 2017. години Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”
Дакле, из ових извештаја се јасно види да је обухват ММР вакцинацијом готово непромењен ( 2014 – 85,8%, а 2017 – 85,2% ) док се обухват ревакцинацијом чак повећао!!! са 89.2% на 91,1% у периоду 2014. до2018. године. То је период за који су предлагачи навели да је смањен обухват вакцинације. Дакле, званични подаци то оповргавају.
Др Јована Стојковић се терети да износи информације о штетности вакцина.
У самом упутству за вакцине стоје нежељена дејства. АЛИМС признаје незељена дејства… озбиљна нежељена дејства. Дакле, др Јована Стојковић се терети зато што говори истину. Овим чином нарушава се част и углед једне поштене и храбре докторке и на првом месту лекара високих етичких принципа која има снаге да говори о чињеницама поткрепљеним доказима у вези друге стране вакцинације у Србији. Докторка Јована Стојковић је у својим обраћањима јавности износила проверене цињенице, као што су научне студије, извештаји званичних институција, упутства самих произвођача вакцина и изјаве стручњака. Наводи се да “манипулише” информацијама али у негативном контексту. Зар не би сваки лекар требало да каже потпуне информације о добробитима и ризику сваког медицинског поступка ?! Управо за то се залаже др Јована Стојковић- за слободу избора и потпуне информације. Залаже се да родитељи, потпуно информисани, сами одлуче који ће ризик преузети на себе јер и АЛИМС наводи ризик да дете постане инвалид или премине након вакцинације.
Уз др Јовану Стојковић је стало преко 10.300 људи. Петицију за измену Закона о заштити становништва од заразних болести, коју је покренула група родитеља Стоп обавезној вакцинацији у Србији је потписало више од 10.300 људи и биће предата законодавном телу Републике Србије у наредним данима. Многима од њих су деца оштећена или умрла након вакцинације и у већини случајева то није ни забележено. Забрањено је и да се помисли да би можда дете које је било здраво пре вакцине, а оболело или преминуло убрзо након вакцинације, заправо било само нужна жртва зарад наводног “општег добра”. Др Јована Стојковић се залаже за потпуну истину, да родитељи знају шта може детету да се догоди ако вакцинише дете, а шта ако га не вакцинише. Тамо где постоји ризик, требало би да постоји и право на избор. Никада није саветовала да се не вакцинишу деца.
Суд части РЛК Београда требало би да преиспита мотиве непотписаних лекара да поднесу предлог са неистинитим образложењем за покретање поступка против др Јоване Стојковић, да испита одакле им информације да се смањио обухват вакцинације када према званичним подацима стоји другачије, да испита и све остале наводе предлога и мотиве предлагача јер су овим чином нанели нематеријалну штету, а покушали да нанесу и материјалну штету уваженој докторки. Према Статуту лекарске коморе Србије члан 218. став 2. поступак пред Судовима части ће бити покренут ако се на основу чињеница до којих Комора дође из притужби грађана посумња да је лекар-члан коморе извршио повреду угледа члана Коморе. Изношењем лако проверљивих неистина, предлагачи су свесно и са намером повредили углед др Јоване Стојковић која је члан Регионалне Лекарске коморе Београда.
Према Статуту лекарске коморе Србије члан 221. став 4. др Јовани Стојковић је требало да буде достављен комплетан предлог за вођење поступка пред судом части, са позивом да се на исти писменим путем изјасни у року од 8 дана. Међутим, у предлогу за вођење поступка стоји да су предлагачи доставили извесни доказни материјал. Др. Јовани Стојковић тај доказни материјал није достављен па није имала на основу чега да се изјасни. Молимо да се тај материјал достави др Јовани Стојковић, како би могла да адекватно одговори на евидентно неправедне и са извесном намером исконструисан предлог за покретање поступка пред Судом части.
С вером у правду и истину,
срдачно,
Удружење грађана Право на избор
Група родитеља Стоп обавезној вакцинацији у Србији