Конференција “Вакцине у 21. веку”

You are currently viewing Конференција “Вакцине у 21. веку”

.Председник Покрета Живим за Србију др Јована Стојковић и адвокат Покрета Милина Дорић, учествоваће на регионалној конференцији “Вакцине у 21. веку.

Остали учесници:

Dr Srećko Sladoljev, PhD imunolog, nekadašnji rukovodilac Odela za istraživanje pri Imunološkom zavodu u Zagrebu, član Hrvatske akademije nauka i umetnosti dijaspore. (Hrvatska, EU)

Tema izlaganja:

“Patološki imuni odgovor kao rezultat na produženu imunološku provokaciju  invazivnim vakcinama

Imuno-biološki mehanizmi koji mogu da promene imuno zdravlje primaoca vakcina”

Dr Lidija Gajski, spec. internist. (Hrvatska, EU)

Tema izlaganja:

“Vakcinisanje – zdravstvena potreba ili dogma bez osnova?

Problematične strane vakcinisanja

Etički aspekt zakonske obaveze”

Dr Jovana Stojković, spec. psihijatar, Predsednik pokreta Živim za Srbiju i Udruženja građana Pravo na izbor (Srbija)

Tema izlaganja:

“Prevencija vs Profit

Sve što niste znali o malim boginjama (morbili), a mogli ste da pitate

Informacije vs dezinformacije u 21. veku”

Mateja Černič, PhD, sociolog, asistent predavač, Škola za napredne socijalne studije (School of Advanced Social Studies – SASS) (Slovenija, EU)

Tema izlaganja:

“Ideološke konstrukcije vakcinacije

Socijalni aspekti medicine i vakcinacije, adjuvanti, neželjeni efekti, kontaminacija vakcina, imunitet krda i više…”

Dr Jadranka Biban, spec. ginekolog, nutricionist. Osnivač projekta 8-КA.(Makedonija)

Tema izlaganja:

“Vakcine, svest i Hipokrat, negde između njih…

Zdravstvena preventiva.

Da li je razumemo pravilno?

Šta nedostaje?”

Dr Alma Demirović, PhD spec. patolog

naučni saradnik, Hrvatsko udruženje roditelja aktivista (Hrvatska, EU)

Tema izlaganja:

“Efikasnost vs bezbednost vakcina

Obavezno vakcinisanje u Hrvatskoj – svi preporučuju, niko ne preuzima odgovornost kada stvari krenu loše…”

Prikaz slučaja.

Jagoda Savić, sociolog, predsednik Udruženja roditelja teško obolele dece (Bosna i Hercegovina)

Tema izlaganja:

” Deca i društvo

Neprijavljivanje vakcinalnih reakcija

Da li nepoverenje u zdravstveni sistem uzima svoj danak?

Šta je javno-zdravstveni interes?”

Nina Atanacković Sulomar, pravnik (Srbija)

Tema izlaganja:

“Informirana saglasnost i njeni izuzeci  – Кonferencija Oviedo

Diskriminacija nevakcinisanih u odnosu na vakcinisanu decu u kontekstu međunarodnog prava”

Milina Dorić, advokat porodičnog prava, prava dece, čovekova prava i zaštita prava  pacijenata (Srbija)

Tema izlaganja:

“Princip jednakosti i ekvivalentnosti prava; odgovornost za kreiran rizik;

Diskriminacija zdravih u odnosu na pacijente sa kontraindikacijama;

Nezakonsko zaplašivanje lekara koji se bore za prava pacijenata,

pretnjama da će zbog izvršavanja svojih dužnosti ostati bez posla”

Vesna Simonova, farmaceut, spec. farmakoinformatika, homeopata, Makedonsko udruženje za zaštitu prava pacijenata „Zdravje so igla ne vleguva“

Tema izlaganja:

“Alternativni i dokazani načini prevencije od zarazni bolest

Dr Vladimir Trajkovski, redovan profesor čovekove genetike, medicinska osnova za invaliditet, fiziologiju i funkcionalnu anatomiju, narušuvanja spektra autizma, Predsednik MNZA (Makedonija)

Tema izlaganja:

“Da li vakcine imaju ulogu u nastajanju  regresivne forme autizma?

https://k2019mk.odnaszanas.com/?fbclid=IwAR2G59s-aOS2q-q_F0x21NltpKI9CI7H-dnBAvYDcYvrK9JPAgSy5lOKoJ4