Press "Enter" to skip to content

Ванредно стање и наша уставна права

Адвокат Милина Дорић говорила је о проглашеном ванредном стању у Србији, правним неправилностима које су га пратиле, као и о нашим загарантованим уставним правима која не могу бити суспендована, као што је право на физички и психички интегритет. Погледајте!