АГЕНДА 21

You are currently viewing АГЕНДА 21

Многи људи сматају да је „пандемија корона вируса” нешто случајно (random) – нешто што се случајно појавило у природи. Није. Она је део вешто смишљеног политичког плана. Дакле, она је обмана (hoax). Ово што нам се сада догађа није толико медицински феномен, колико политички. Биолошке последице епидемије биће мале, али биће велике политичке.

Пандемија корона вируса је део агенде глобалиста. У том смислу, она је исто што и „насиље над женама”. Оба проблема се преувеличавају да би се створила морална паника и јавност „сензибилисала” да прихватиле строже мере надзора над приватним животом. То су изговори за агенду одузимања наше слободе (taking our freedom away).

Тај процес је зацртан у „Агенди 21 Одрживи развој” („Agenda 21 Sustainable Development”). То је документ Уједињених нација, познат и као „Агенда за 21. век” („Agenda for the 21st century”). Зове се и „Агенда 2030” („Agenda 2030”), јер се планира извршити до 2030. године. Шта она садржи?

„Агенда 21” предвиђа стварење једне светске владе (one world government). Да би се то постигло морају се уништити суверенитети држава. Постепени губитак суверенитета Србије после 2000. део је те агенде. Том процесу десуверенизације изложене су и друге државе. Један од начина десуверенизације је регионализација.

Основи циљ „Агенде 21” је да се сви ресурси на планети ставе под контролу једне светске владе. Она треба да контролише сву земљу, сву воду, све минерале, све биљке, све животиње, све грађевине, сва средства за производњу, сву храну, сву енергију, све информације и сва људска бића.

Да би се то постигло непоходно је да над становништвом постоји надзор (surveillance). Постоји неколико стратегија за то. Једна од њих је протеривање људи са пољопривредних добара и сатеривање у велике градове. То се постиже мерама економске политике, па и вештачки изазаваним пожарима (нпр. у Аустралији, Калифорнији итд.).

Надзор се постиже и путем информационих средства. Не ради се само о контроли над мас-медијима – радијом, телевизијом и новинама – него и о надзору над људима путем друштвених мрежа („social networks”). За разлику од мас-медија, надзор путем „паметне мреже” („smart grid”) је ефикснији, јер људи нису свесни да су надзирани. Они имају илузију да су слободни, али све што раде се памти и прати. Све њихове постуке анализираја „вештачка интелигнција” („artificial intelligence”). Она је читач мисли. Надзору доприноси и „технологија за препознавање лица” („facial recognition technology”). Мрежа „пете генерације” („5 generation”) само је узнапредовано средство надзора који већ постоји. Ту се не ради о надзиру над људима, него и над предметима. Чиповање људи је најдрастичнији пример надзора, али има и дргугих. Плаћање путем кредитних картица једна је од њих.

Да би се успешно контролисали људи мора се њихов број смањити. Зато се пропагирају све антинаталитетне идеологије (феминизам, трансџедеризам, хомосексуализам, педоцентризам). Збирно се та тендеција зове џендеризам. Њихову ударну песницу чине „џендеристи” или „ратници за социјалну правду” („social justice warriors”). Ту доминирају феминисти, геј лобисти и транс лобисти. Циљ свих њих је депопулација.

Да би се створила једна светска влада ради се на брисају културних, националних и верских идентитета. Први се општи „лонац за претапање” („melting pot”). Tа улога је поверена посмодернистима” („postmodernists”), тј. „култур-марксистима” („Cultural Marxists”) на универзитетима и у медијима.

Дакле, на глобалном плану се води рат између суверениста и глобалиста. Te две групе има у свакој држави. Доналд Трамп је суверениста, па је на удару медија који су у рукама глобалиста. У том контексту треба га подржати. Треба подржати и његову одлуку да укине финансирање Светске здравствене организације – једну од водећих глобалистичких институција. Њу финансира Бил Гејт, који је на неки начин председник Светске владе. Дакле, у САД постоји унутрашњи рат. Познат је као културни рат (culture war). Тај рат постоји и код нас. Ја сам на страни суверениста.

Владислав Ђорђевић