Шта после 3. јуна?

You are currently viewing Шта после 3. јуна?

Трећег јуна ове године престаје мандат посланицима у парламенту као и Влади Републике Србије. Избори су расписани за 21. јун ове године. Намеће се се питање шта ће се дешавати у том вакууму?

Суштински, мандат владе траје онолико колико траје и мандат парламента који је изабрао владу. Од овог правила постоје извесна одступања, и сходно томе може се разликовати прелазна влада и влада чији мандат траје колико и мандат парламента. Прелазне владе окарактерисане су краћим мандатом од мандата парламента који је изабрао прелазну владу. То су владе са ограниченог мандата. Прелазне владе су: мањинска влада, експертска влада, чиновничка влада и концентрациона влада. Углавном мандат владе дели судбину мандата парламента који је формирао владу. Пример овакве владе су једностраначке, посланичке парламентарне владе. Мандат владе може бити увек краћи од парламентарног мандата, јер увек постоји могућност да влада изгуби поверење парламента.

Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове и не може предлагати Народној скупштини Републике Србије законе и друге опште акте, нити доносити прописе, изузев ако је њихиво доношење везано за законски рок, или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа. Она не може постављати државне службенике на положај у органима државне управе, а при вршењу оснивачких права Републике Србије може једино да именује или да сагласност на именовање вршиоца дужности директора и чланова управног и надзорног одбора.  Влада којој је престао мандат не може председнику Републике предложити распуштање Народне скупштине. Члан Владе коме је мандат престао услед престанка мандата Владе има иста овлашћења као члан Владе који је поднео оставку.

Техничка влада може да траје највише 30 дана и ако у том року не буде изабрана, следе парламентарни избори.

Шта каже Устав и остали прописи?

Изузетно се мандат владе може продужити, и то се дешава онда када се на основу Устава, због ванредних околности (непосредна опасност, рат или друге ванредне прилике) због којих није могуће организовати избор, а мандат парламента истекао, продужава мандат посланика у парламенту, као и мандат владе изабране у парламенту текућег сазива, тада у таквим околностима мандат владе се продужава до престанка разлога који су изазвали продужење мандата.

Закон о Народној скупштини, у члану 52, прописује да у случају распуштања, Народна скупштина, односно надлежни одбор Народне Скупштине врши само текуће или неодложне послове, а нарочито, решавање мандатно – имунитетских питања, остваривање међународне сарадње у складу са Законом о Народној скупштини, поједине случајеве решавања материјално – статусних питања народних посланика и других изабраних и именованих лица, ако су везани за рок, или то налажу потребе државе.