Да ли неко има права да нам мери телесну температуру?

You are currently viewing Да ли неко има права да нам мери телесну температуру?

НИ ПОРТИР НИ ПОЛИЦАЈАЦ НИ УЧИТЕЉИЦА НЕМАЈУ ПРАВА ДА МЕРЕ ТЕЛЕСНУ ТЕМПЕРАТУРУ ДРУГИМ ЛИЦИМА, ЈЕР ЈЕ МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ МЕДИЦИНСКА МЕРА КОЈА СПАДА У ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И МОРА ЈЕ СПРОВОДИТИ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК.

НИКО СЕМ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НЕМА ПРАВА ДА ДРУГОМ ЛИЦУ МЕРИ ТЕЛЕСНУ ТЕМПЕРАТУРУ, А И ТО МОРА БИТИ АДЕКВАТНИМ ПРАВНИМ АКТОМ ПРОПИСАНО.

Поред тога што није прописана обавеза мерења телесне тепературе, сведоци смо иживљавања и бахатости оних који усмено намећу овакву обавезу, приликом уласка у поједине институције или просторе.

По члану 2. Закона о здравственој заштити ( “Сл. Гласник РС бр 25/2019)
Здравствена заштита представља организовану и свеобухватну делатност друштва, са циљем остваривања највишег могућег нивоа очувања и унапређења држављана Републике Србије.

Здравствена заштита обухвата спровођење мера и активности за очување и унапређивање здравља држављана Републике Србије, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено делотворно и ефикасно лечење, здравствену негу и рехабилитацију.

Члан 3
Здравствена делатност је делатност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана а која се спроводи кроз систем здравствене заштите.

Мере и активности здравствене заштите морају бити засноване на научним доказима, безбедне, делотворне и ефикасне, у складу са стручним стандардима, усвојеним водичима добре праксе, протоколима лечења и начелима професионалне етике.

Професионална етика дубоко поштује аутономију воље пацијента, на све оно што се тиче здравља пацијента и његовог телесног интегритета, пацијент мора дати пристанак.

Здравствену заштиту могу пружати само здравствени радници, здравствене установе у јавној и приватној својини (приватна пракса).

Сходно томе, нико сем здравствених радника нема право да вам мери телесну температуру, све и да је та обавеза правним актом наметнута, исту НЕ МОГУ СПРОВОДИТИ ЛИЦА КОЈА НИСУ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ.

Прво покажите акт по ком намећете људима обавезу мерења температуре, а потом обезбедите медицинског радника за вршење превентивног медицинског прегледа.

И још нешто, наши подаци о нашој телесној температури су лични, поверљиви заштићени подаци, и ником немамо обавезу да их откривамо.