Математика ефикасности вакцине: 67% је уствари 2%

You are currently viewing Математика ефикасности вакцине: 67% је уствари 2%

Ефекат Вакцине

Тема
Наслов Математика ефикасности вакцине: 67% је уствари 2%
Датум објаве рада 24.07.2009
Коментар Испитивана вакцина против грипа Fluarix је произведена од стране GSK, који је и главни финансијер студије и послодавац запосленим истраживачима. Преко рачунања релативног ризика дошло се до закључка да је ефективност вакцине 66.9%, тј. 61.6%, док се рачунањем апсолутног смањења ризика дошло до броја 1.96%, тј. 2.75%. Погледом на податке, студија наводи варљиве закључке о позитивном ефекту вакцинације овом вакцином, али и поред тога се наводи као истраживање којим се јамчи ефикасност стављене у продају Fluarix вакцине.
Напомена Приликом одређивања титра развијених антитела, нису наведени подаци за сваког пацијената, већ је дата само геометријска средина испитиване групе од 148 (контрола) односно 291 (вакцинисани) особа.

ЕФЕКАТ ВАКЦИНЕ. beran2009. Efficacy of inactivated split-virus influenza vaccine against culture confirmed influenza in healthy adults.  doi: 10.1086/648406

ЕФЕКАТ ВАКЦИНЕ. beran2009 РЕФ. fluarix_composition