Поређење морфологије егзозома изолованих из ћелија хепатоцелуларног карцинома различитим брзинама центрифугалне силе

You are currently viewing Поређење морфологије егзозома изолованих из ћелија хепатоцелуларног карцинома различитим брзинама центрифугалне силе

 

Тема Егзозоми и вируси
Наслов Поређење морфологије егзозома изолованих из ћелија хепатоцелуларног карцинома различитим брзинама центрифугалне силе
Датум објаве рада 25.01.2020
Коментар Oблик и садржај егзозома може јако добро да се упореди са обликом и садржајем вируса. У овом случају, туморске ћелије синтетишу егзозоме. Занимљиво, унутар ових егзозома налази се „TGF-beta1“, један од главних цитокина који имају инхибиторну улогу на рад мијелоидних, а исто тако и лимфоидних Б и Т ћелија. Егзозоми на површини имају CD63 протеин који је унутарћелијски маркер касног ендозома, али исто тако и маркер стромалних ћелија, нпр. костне сржи. Други површински протеин је CD9, један од три рецептора за HIV (друга два су CD81 i CD53).
Напомена Контролних ћелија нема у овом раду.

ЕГЗОЗОМ. deng2020. ЕM comparison and investigation of exosomes derived from Hepatocellular carcinoma cells.  doi:10.1017/S1431927620000070