Да ли је технолошки напредак довољан за адекватну здравствену негу?

You are currently viewing Да ли је технолошки напредак довољан за адекватну здравствену негу?

Пишем ово инспирисана књигом др Нормана Сарториуса, „Стазе и путеви медицине“ у нади да ово заједно разумемо у контексту актуелне ситуације.

Да ли ће технолошки напредак помоћи људима да добију бољу здравствену негу?!

Неоспорно је да ће технолошки развој и напредак науке учинити да многе ствари буду могуће, али поред технолошког развоја постоје и други чиниоци исто тако важни за побољшање здравствене заштите.

Норман Сарториус, психијатар, у својој књизи „Стазе и путеви медицине“ наводи да је здравље више од лечења болести и превенције ризика, здравље је одговорност свих: појединаца, породице, заједнице и друштва у целини, повезано је са разним кључним друштвеним и политичким питањима.

Оно што је, поред технолошког развоја, кључно за побољшање здравствене заштите су:

  1. ПРАВЕДНОСТ У ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (скоро милијарду људи у свету живи испод граница потпуног сиромаштва). Светско богатство није равномерно распоређено, нити су они који га поседују спремни да га прерасподеле.
  2. ПРОМЕНА СИСТЕМА ВРЕДНОСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСОБЉА (многим здравственим радницима је веома тешко да буду несебични, одани пацијентима док им је много важније да се боре за академска и научна места). Имају, нажалост, разне друге приоритете, од оних који су етички дефинисани.
  3. УВОЂЕЊЕ НОВИХ ОБЛИКА ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА (могуће је али је проблем што увођење нове технологије обично доводи до напуштања оних које су претходно коришћене, што повећава укупне трошкове и доводи до употребе застарелих техника и лекова, који су обично јефтинији, за лечење сиромашног дела становништва).
  4. ПРОМЕНА ПОНАШАЊА И ОЧЕКИВАЊА људи који би требало да имају користи од здравствене заштите (подразумева активно учешће у одлучивању о здравственој заштити на политичком, друштвеном и личном нивоу које зависи од воље народа да се то уради).

„Боље образовање о здрављу може учинити становништво више вољним да активно учествује у ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА О СВОЈОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ“.

Како Вам све ово звучи у контексту новог закона о заштити грађана од заразних болести и обавезној вакцинацији?!

Тамара Брадић
Покрет Живим за Србију