Др Марко Ристић – председник Одбора за науку

You are currently viewing Др Марко Ристић – председник Одбора за науку

Покрет Живим за Србију, у складу са својим Статутом и потребама, формирао је одборе за посебна питања. Представљамо Вам председника Одбора за науку, Марка Ристића.

Марко Ристић
Рођен Гумник 1986
Контакт mri068@uit.no
Образовање
2012 – 2016: Докторска диплома – Молекуларна генетика леукемије
Institute de Genetique Moleculaire de Montpellier (France)
Ментор: Marc Piechaczyk, доктор наука; Guillaume Bossis, доктор наука
2006 – 2011: Мастер диплома – Молекуларна биологија и физиологија са биохемијом
Факултет Биологије Универзитета у Београду
Ментор: проф. Светлана Радовић, доктор наука
Истраживачка активност
2019 – још увек Истраживач, Центар молекуларне медицине NCMM, Тромсо, Норвешка
Ментор: Lorena Arranz, доктор наука
Пројекат: Метаболизам стем ћелија костне сржи у акутној мијелоидној леукемији
2018 (8m): Истраживач, Центар молекуларне медицине UCMM, Умеа, Шведска
Ментор: Lena Gunhaga, доктор наука
Пројекат: Молекуларни механизми епително-мезенхимске ћелијске трансформације у патологији тумора
2016 (5m): Истраживач, Институт молекуларне генетике IGMM, Монпеље, Француска
Ментори: Mark Pieczhacyk, доктор наука; Guillaume Bossis, доктор наука
Пројекат: Меланом – генетска предиспозиција и улога мутације Ми-е318
2012 – 15 (3.5y): Докторат, Институту молекуларне генетике IGMM, Монпеље, Француска
Ментори: Mark Pieczhacyk, доктор наука; Guillaume Bossis, доктор наука
Пројекат: Реакцијe ћелија акутне мијелоидне леукемије приликом третирања хемотерапијом и идентификација и карактеризација протеина чија је биологија под контролом сумоилације и деловања реактивних кисеоничних молекула
Студентски рад
2010 (2м): Летња школа, Универзитету Лудвиг Максимилијан LMU, Минхен, Немачка
Ментор: Проф. Michael Boshart, доктор наука; George Githure, доктор наука
Пројекат: Утицај фосфорилације на понашање специфичне киназе T. brucei
2009 (7м): Волонтер, Институт за клиничку биохемију, Медицинкси факултет, Београд.
Ментор: Проф. доктор Иванка Марковић
Пројекат: Експресија нуклеозидних транспортера у астроцитима пацова након третмана аденозином
2009 (1м): Пролетња школа, EUROIMMUN AG, Лубек, Немачка
Пројекат: Употреба имунофлуоресцентних чипова приликом дијагнозе болести
2009 (2м): Летња школа, Институт “López-Neyra” CSIC IPBLN, Гранада, Шпанија
Ментор: Antonio M. E. García, доктор наука
Пројекат: Карактеризација и функција РНК-везујућег протеина ”DRBD3” код T. brucei
2008 (2м): Летња школа, Центар за онколошка истраживања CNIO, Мадрид, Шпанија
Ментор: Marisol Soengas, доктор наука
Пројекат: Процес формирања аутофагозома у ћелијама меланома након третмана хемотерапијским средствима
2008 (10м): Волонтер, Институт за молекуларану генетику и генетичко инжењерство, Београд
Supervisor: Проф. Светлана Радовић, доктор наука
Пројекат: Физиолошко сналажење Fagopyrum esculentum и Ramonda serbica приликом стреса изазваног тешким металима