Милина Дорић – председник Одбора за правосуђе

You are currently viewing Милина Дорић – председник Одбора за правосуђе

Рођена је 31. јула 1988. године у Новом Саду.

Основну и средњу школу је завршила у Новом Саду. Са својом генерацијом уписује Правни факултет Универзитета у Новом Саду који завршава у року. Правосудни и адвокатски испит положила је 2015. године, након чега почиње да се бави адвокатуром.

Као самосталан адвокат, власник је адвокатске канцеларије у Новом Саду. Мада ради, заступа и брани људе у целој Републици Србији, посебно у Београду. Такође пружа правне савете и правну помоћ и људима ван граница наше земље.

Бави се Уставним правом, породичним правом, кривичним и прекршајним правом, облигационим правом али и свим другим областима права.

Мајка је од 2007. године.