Др Мирослав Вићентијевић – председник Одбора за медије

You are currently viewing Др Мирослав Вићентијевић – председник Одбора за медије

Рођен 3. априла 1975. у Београду.

Живи у Обреновцу где је завршио основну школу. Средњу музичку школу и гимназију завршио у Београду, а четворогодишње основне студије Менаџмента уметничке продукције уписује 2004. године на Академији лепих уметности у Београду, где и дипломира 2008. године.

Исте године уписује мастер студије на Факултету драмских уметности, смер – Теорија драмских уметности и медија, а 2010. године одбранио је мастер рад из предмета Савремена естетика.
2012. године уписује докторске студије на Факултету драмских уметности, одсек Менаџмент културе и медија и докторира 2019. године.

Живи и ради у Обреновцу.