О одузимању родитељског права

You are currently viewing О одузимању родитељског права

Адвокат и председник Одбора за правосуђе Покрета Живим за Србију, Милина Дорић, тумачила је  делове закона који говоре о одузимању родитељског права.