Србија као економска сила Европе

You are currently viewing Србија као економска сила Европе

Све чешће се у званичним медијима провлачи како РС има најбоље развијену економију у Европи. Свакако да, до дана данашњег, народ то није осетио али нас власт и медији свакодневно у то убеђују.

Као репери степена развијености економије, односно као показатељи узимају се следећи појмови:

 • БДП-бруто домаћи производ
 • БНП-бруто национални производ
 • Индустријализација-развијеност привреде
 • Приходи по становнику
 • Износ распрострањености инфраструктуре
 • Општи животни стандард

Када се обрати пажња на медије и представнике власти, стиче се утисак да, у најмању руку, живимо у идеалним условима и да смо у јеку процвата у сваком смислу. Барата се просечном платом од неких 500 еур-а, привредним растом, страним инвестицијама (сумњивог порекла и услова под којима се обављају), инфраструктуром која цвета, оценама ММФа (без улажења у суштину истог), бајкама о неком уласку у ЕУ (без сагледавања негативне конотације самог приступа унији која се и сама „дрма“), итд.

Просечан човек није у стању да процени и обради све горе наведене информације било због стручности, недостатка времена или због страха од пандемије. У ситуацији где смо сви принуђени да се боримо за егзистенцију, јако мало времена, ако га уопште имамо, можемо да посветимо оваквим темама.

Кроз овај текст покушаћемо да прођемо кроз барем неке од релевантних параметара и да их објаснимо на начин који је прихватљив за све профиле људи како би могли реално да сагледамо слику наше економије и потеза које повлачи тренутна власт.

 • БДП једноставно објашњено је све оно што се произведе у једној држави са пруженим услугама и трошковима по тржишним ценама. Укључује резиденте и нерезиденте (стране компаније и стране инвестиције)
 • БНП је такође све оно што се произведе у једној држави са пруженим услугама и трошковима по тржишним ценама. Не укључује нерезиденте него само резиденте као и оне који своје профите остварују ван граница РС (дијаспора).

Остале појмове нема потребе додатно објашњавати будући да су сами по себи јасно дефинисани.

БДП се често користи као параметар за мерење стања економије поготово наше. Он то и јесте али није адекватно извлачити само тај података као релевантан будући да он сам по себи није довољан да реално представи стање. Као што сам горе навео, у ту рачуницу улазе стране компаније као и стране инвестиције (фабрике, инфраструктурни пројекти, инвестициони фондови,…). Стратегија сама по себи није лоша али услови под којима се реализује и субвенције које се дају како би се анимирали инвеститори су у најмању руку неповољне и сигурно немају за циљ јачање домаће привреде. Јасно је да РС са кредитним рејтингом ББ+(неинвестциони односно шпекулативни) није у могућности да привуче инвеститоре без оваквих или сличних потеза али да ли је то паметно? Наравно да није, логично би било да се тај новац уложи у јачање домаће привреде. Свакако они утичу у великој мери на наш БДП али остварени профит не остаје у РС него одлази у матичне државе и тамо се троши и поново инвестира. Поред овога, сматрам да је неопходно рећи да је само кретање подложно утицају политичких одлука (повећање плата, инфрастуктурни пројекти….). Много би било јасније да се као параметар користи БДП, а који су разлози да се тако нешто не користи су више него јасни. И поред свега горе наведеног, пројекција кретања БДП-а у текућој години је негативна што може делимично да се оправда тренутном кризом . Мишљења сам да није адекватно да се поредимо са земљама које имају далеко развијенију економију него да треба да останемо у оквиру себи сличних, а са тим у вези ево података из претходне године:

 • РС 87 место на листи
 • МНЕ 77 место на листи
 • ХР 44 место на листи
 • СЛО 4 место на листи
 • БИХ 95 место на листи
 • МКД 92 место

Мислим да није нужно да спомињем које су све земље испред нас али је суштина да нам било какво померање у оквирима који се очекују неће донети битнију разлику у смислу саме котизације међу државама а свакако неће имати никакав утицај на сам стандард и услове живота грађана РС.

Из свега горе наведеног се јасно види како нисмо у јеку епохалног процвата економије и како власт пласира паушалне информације како би, у најмању руку, ублажила негативне конотације њеног деловања на економском пољу. Уз то, више је него очигледно, да не постоји јасно дефинисана стратегија која би довела до промене у кретању наше привреде, што се јасно може видети из буџета РС и пореске политике (буџет треба де дефинише интересну сферу привреде и улагања у исту).

Поставља се питање који је бенефит за „обичног“ човека?

Морам да признам да га је не видим. Наиме, ништа не значи цела ова прича будући да мала и средња предузећа, која треба да буду стуб нашег друштва, немају никакву перспективу у оваквом стању наше економије и са оваквом стратегијом која није и не сме бити дугорочна. Чињеница је да смо уласком у царинску унију допустили великим компанијама да уђу на наше девастирано тржиште и просто речено нас почисте. Наша технологија је застарела и нисмо у могућности да парирамо скоро ни на једном пољу. Када се на све ово дода тренутна криза у којој држава ништа није урадила за привреду сем што је покушала да одржи социјални мир мерама које су биле усмерене ка запосленима а не ка самим предузећима. Јасно је да није идеја била да се сачува привреда, већ да се додатно ослабе сама предузећа.

Мишљења сам да се, после свега горе наведеног,  јасно види где се ми тренутно налазимо и којим се путем крећемо. РС је у категорији неразвијених земаља, са стандардом и општим животним условима (здравство, просвета, инфраструктура…) који су далеко од развијених земаља са перспективом да смо на корак од тоталне економске окупације.

Шта нам ваља чинити:

 1. ММФ- ревизија уговора. ММФ је деоничарско друштво које делује кроз три кључна аспекта и то: надзор, техничка подршка и материјална помоћ у виду кредита и позајмица. Меша се, као један од услова, у формирање институција и наравно плаћа се чланарина. Лично сматрам да је ова институција непотребан и да њено деловање у РС није у националном интересу саме државе. Узмимо за пример првог комшију, Мађарска, која је прекинула сарадњу са овом институцијом и њена економија је у много бољем стању.
 2. Царинска унија – мишљења сам да је овај вид уније штетан по нашу привреду што се јасно може видети по стању саме привреде која се гуши и која нема могућност да се одбрани од налета великих компанија како технолошки тако ни финансијски.
 3. Ревизија субвенција страним улагачима и преусмеравање истих на домаћу привреду.
 4. ЦЕФТА- ревизија је неопходна будући да су у овом тренутку чланице: Албанија, МКД, МНЕ Молдавија, БИХ и Косово. Који је наш интерес да будемо део оваквог споразума? По мом мишљењу никакав сем што дајемо легитимитет окупираном делу РС.
 5. Привреда- да се јасно дефинише план развоја. Кроз буџет РС треба јасно да се одреде приоритети у смислу развоја појединих делова привреде са улагањима, а да се заштите кроз пореску политику и враћање царина.
 6. Инфраструктурни пројекти- одређивање јасних приоритета, наиме ми градимо две деонице ауто пута једну за Драч а другу за Приштину. Постоји много деоница које нисмо изградили а сигуран сам да свакако имају већи значај.
 7. Кредитни рејтинг- јасно дефинисати мере које су неопходне како би се поправио са циљем привлачења страних инвестиција по повољним условима.

Ово су само неки од потеза за које сматрам да би могли повољно да се одразе на стање домаће привреде.

Игор Перовић
Потпредседник Покрета Живим за Србију