НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВА ПАЦИЈЕНТА НА ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

You are currently viewing НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВА ПАЦИЈЕНТА НА ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЧЛАН 27. И 28.

Пацијенту је сходно члановима 27. и 28. Закона о здравственој заштити, неопходно предочити све информације и дати сва обавештења, везано за саму медицинску меру, интервенцију, операцију или превентивну меру. Право на информације и право на обавештење су у непосредној вези са правом самоодређења у односу на сопствено тело. Оно је изведено из уставне гаранције неприкосновености човекове – људске личности. Ово право је уско везано са правом на самоодлучивање и пристанак. Без уредног обавештења пацијента о стању његовог здравља, болест и предстојећој интервенцији, као њеним последицама, пуноважни пристанак не постоји. Обавештење о дијагнози и прогнози болести, о циљевима и користима предложене медицинске мере, дужини трајања и последицама, могућим ризицима, алтернативни методама лечења, могућим последицама, дејству медицинске мере и споредним последицама, надлежни здравствени радник дужан је да да без пацијентовог тражења.

Пристанак пацијента на одређену интервенцију је пуноважан само ако пацијент зна суштину, значај и домашај оног са чиме се саглашава, односно уколико је у ситуацији да узме у обзир разлоге и за и против и да донесе разумну одлуку која се тиче његовог лечења.

Обавештење пацијента треба да буде погодно да пацијент стекне основна сазнања о ономе шта ће се са њим догодити ако на медицинску меру не пристане, као и да му буде разјашњена делотворност предложене медицинске мере, интервенције, захвата, односно прогноза о стању здравља после медицинке мере. То пре свега подразумева указивање на могући неуспех медицинске мере и када се иста не обави онако како треба.

Лекар је дужан да се у том смислу придржава одредби члана 18. став 2 Закона о облигационим односима, којим је прописано да је страна у облигационим односу дужна да у извршавању обавезе из своје професионалне делатности поступа са повећаном пажњом, према правилима струке и обичајима, а то је пажња доброг стручњака.

Адвокат Милина Дорић,
заменик председника Покрета Живим за Србију