Који нас чланови Устава штите од присилне вакцинације?

You are currently viewing Који нас чланови Устава штите од присилне вакцинације?

Поред члана 25. Устава Републике Србије, једнако су важни и чланови 23. и 24.

Свако ко против ваше воље било шта на вашем телу ради или спроводи, задире у ваш телесни интегритет али нарушава и ваше достојанство.

Ако имамо у виду водич за примене вакцина, упутства и образце за уписивање нежељених дејства, онда је јасно да имате права да се над вама не спроводи ниједна превентивна мера која за собом носи ризик – смрт.

Устав Републике Србије:

Достојанство и слободан развој личности

Члан 23.

Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.

Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других зајамчена Уставом.

Право на живот

Члан 24.

Људски живот је неприкосновен.

У Републици Србији нема смртне казне.

Забрањено је клонирање људских бића.

Неповредивост физичког и психичког интегритета

Члан 25.

Физички и психички интегритет је неповредив.

Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.

Адвокат Милина Дорић,
заменик председника Покрета Живим за Србију