Проглас Европске Уније у вези са одрживим здравством

You are currently viewing Проглас Европске Уније у вези са одрживим здравством

Вести из Европске Уније.

Спасавање живота уз одрживо спречавање рака

Вакцинисати против вируса хуманог папилома (ХПВ) минимум 90% девојчица и значајано повећати вакцинисање дечака до 2030 године, кроз новчану подршку и улагањем у инфраструктуру (почетак радова 2021).

Изненађени?

Factsheet_-_Europe_s_Beating_Cancer_Plan.pdf