Реакција на нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничним поступку

You are currently viewing Реакција на нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничним поступку
File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankfurt_Am_Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia_von_Nordwesten-20110411.jpg

Покрет Живим за Србију недвосмислено пружа подршку адвокатима у заштити људских права када је у питању Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку.

Адвокати сматрају да је спорно питање „ретроактивног поступка“, у смислу да иако сам Закон буде у примени од 2023. године одредбе ће се примењивати на све поступке који су раније отпочели, а до момента ступања Закона на снагу нису окончани.

Друго спорно питање јесте како адвокати наводе то што уколико странка нема новац да благовремено плати таксу, сматраће се да је иста одустала од вођења поступка.
Уколико грађанин одлучи да сам себе заступа, неопходан је електронски потпис и интернет веза ради подношења електронског поднеска, чиме су угрожена права грађана сиромашног економског стања.

Адвокати тврде да је држава узела у заштиту „слабе“ банке од „премоћних“ грађана. Грађани већ видно ослабљени тешком муком штите своја права, те је њихов доживљај да је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку још један од удара на људска права!

Председник радне групе, судија Драгиша Слијепчевић негирао је тврдње адвоката и позива на дијалог.
Члан адвокатске коморе и припадник Радне групе при Министарству правде је након пуштања Нацрта Закона изашао из Радне групе и одбио да учествује у јавном презентовању Нацрта закона што грађане наводи на сумњу да је у питању грубо кршење грађанских права, да је Нацрт потребно у целости изменити јер је очигледно да нису само делови Нацрта спорни.

Покрет Живим за Србију додатно исказује забринутост за права грађана који су против банака подигли тужбу у намери надокнаде материјалне штете изазване незаконитом наплатом трошкова обраде кредита од стране банака, а судски поступци или нису још увек добили датуме за прве судске расправе или је то постало неизвесно.

Стиче се утисак да утицај има јак банкарски лоби, те да је у питању искључиво заштита интереса страног капитала. Познато је да је од 26 банака у Србији седам њих у власништву домаћих правних и физичких лица, док је 19 у већинском власништву страних лица.

Покрет Живим за Србију ће наставити да прати реакције како адвоката и Адвокатске коморе, тако и Радне групе Министарства правде.
Да ли је ово само један у низу „пробних балона“ или је заиста у питању недостатак дијалога и неразумевање које из тога произилази остаје да се види у будућем периоду, јер како стоји у обавештењу на веб сајту Министарства правде – примедбе, предлози, сугестије и коментари на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку достављају се до 14. јуна 2021. године.

Инфо служба Покрета Живим за Србију

Фото: Roland Meinecke