Због чега се деца обележавају ЈОБ (“јединствени образовни број”) бројем?!

You are currently viewing Због чега се деца обележавају ЈОБ (“јединствени образовни број”) бројем?!

Покрет Живим за Србију подржава секретара ОШ “Владислав Рибникар”  Невену Павловић која је иницирала и послала Поверенику за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама од јавног значаја упит у вези јединственог информационог система просвете (ЈИСП) и додељивања “јединственог образовног броја” сваком детету (ЈОБ) који се добија по утврђеној процедури преко ЈИСП апликације коју као руководилац воде установе, на основу података о ЈМБГ детета и података о родитељима.

Наиме, школе су у обавези да уносе електронски у евиденцију податке који се односе на децу, ученике и одрасле, на основу одредбе члана 12.Правилника о ЈИСП (СЛ.г.РС број 81 од 15.11.2019. године) у обиму утврђеном у правилнику. То су:

1.Подаци о утврђивању идентитета детета, ученика и одраслих кроз тзв “јединствени образовни број” ЈОБ.

2. Подаци за одређивање социјалног статуса детета, ученика и одраслог, припадност социјално угроженим категоријама становништва, условима становања и стање породице, удаљеност домаћинства од установе, социјални статус родитеља, стечени ниво образовања, занимање и облик запослења. Број чланова домаћинства, становање у стану, кући, породичној кући, подстанаратво или други облици становања.

3. Подаци за одређивање функционалног статуса детета, ученика и одраслог.

Имајући у виду сврху обраде из чл.181.ЗОСОВ и циљ Владе “унапређење квалитета, ефикасност рада установа као и унапређење васпитања деце”, не види се оправданост и неопходност прикупљања података у оволиком обиму, у вези са статистиком, извештајима као сврхом обраде коју утврђује одредба члана 181.ЗОСОВа.

Такође, ефикасно вођење управног поступка, остваривање права на издавање јавне исправе, остваривање права на квалитетно и једнако доступно образовање и васпитање за сву децу, ученике и одрасле, је могуће остварити као и до сада, на основу евиденције која се води у школи без стварања дигиталне базе података, истиче Невена Павловић.

Посебно је проблематична чињеница да је наведена сврха прикупљања података “пуно укључивање родитеља ученика у образовно-васпитни процес” а родитељи нису на јасан начин обавештени о постојању овакве аутоматизоване обраде за доделу ЈОБ (“јединствени образовни број”) као и на приступ подацима које обрађује надлежни орган.

Нити су родитељи обавештени о праву на ограничење и престанак обраде, праву на приговор и право на информацију о примаоцима којима ће подаци о личности бити откривени, а посебно примаоца у другим државама или међународним организацијама.

Све ово у складу са одредбама члана 25., 26., 27. Закона о заштити података. Секретар ОШ “Владислав Рибникар”, Невена Павловић је уз детаљно образложење функционисања овог електронског система који воде вртићи, школе и др.установе образовања поставила упит поверенику за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама од јавног значаја да ли је Министарство просвете у поступку доношења измена Закона о основама система образовања и васпитања којим се успоставља ЈИСП, прибавило мишљење.

Повереника јер се ради о обради података о личности у великом обиму, те руководилац мора имати у виду обавезу да, пре него што започне са обрадом, изврши процену утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности, утврђену одредбама члана 54.ЗЗПЛ, истиче у свом допису Невена Павловић.

Потпредседник Покрета Живим за Србију, Тамара Брадић подржава иницијативу Невене Павловић, секретара ОШ “Владислав Рибникар” и позива све просветне раднике и родитеље да узму учешће у овој иницијативи како бисмо добили одговор на питање које врсте статистике, обраде података и извештаја ће се израђивати на основу прикупљених података о деци, родитељима и запосленима?

Тамара Брадић

Потпредседник Покрета Живим за Србију