Шта нам доносе измене и допуне Породичног закона у пракси?

You are currently viewing Шта нам доносе измене и допуне Породичног закона у пракси?

Заменик председника Покрета Живим за Србију, адвокат Милина Дорић, објаснила је шта нам доносе измене Породичног закона и како су центри за социјални рад тумачили и досадашњи закон.

Навела је упечатљиве примере родитеља који су се јављали Покрету, а чија су деца одузета и смештена у хранитељске породице.