Дискриминација у квази скарадној демократији

You are currently viewing Дискриминација у квази скарадној демократији

Ова власт „хоће“ да помогне родитељима кроз родитељски додатак, али прво морате сву децу вакцинисати, без обзира да ли су доживела или ће доживети неку од нежељених реакција на вакцину.

Шта нам доносе нове измене и допуне Закона о финансијској подршци родитеља са децом?

Мења се члан 25. Закона о финансијској подршци породице са децом,…
Родитељски додатак не може се остварити, ако новорођено дете мајке за које се подноси захтев и њена деца претходног реда рођења, нису вакцинисана у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије. Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева и података садржаних у евиденцији о имунизацији која се води код надлежног здравственог органа. Тај надлежни орган је Дом здравља и нико више, дакле није могуће да користите ваше право које вам припада по Закону о правима пацијената.Чињеница да је дете вакцинисано у складу са прописима у области здравствене заштите Републике Србије проверава се једном годишње на основу података садржаних у евиденцији о имунизацији која се води код надлежног здравственог органа.

Подносилац захтева, у захтеву за остваривање права на родитељски додатак, може дати сагласност за проверу података који су садржани у евиденцији о имунизацији која се води код надлежног здравственог органа, а у супротном дужан је да податке о имунизацији надлежном органу који води поступак достави лично.

Родитељски додатак може остварити мајка чија деца предшколског узраста живе на територији Републике Србије и похађају припремни предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије.

Родитељски додатак може остварити мајка чија деца основношколског узраста живе на територији Републике Србије и школују се и редовно похађају наставу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије.Чињеница да дете похађа припремни предшколски програм у оквиру система предшколског васпитања и образовања Републике Србије и редовно похађа основну школу у оквиру система основношколског образовања Републике Србије, на територији Републике Србије утврђује се на основу изјаве подносиоца захтева, а надлежни орган проверава податке по службеној дужности, најмање једном годишње, са одговарајућом предшколском установом, односно основном школом.

Родитељски додатак не може се остварити ако родитељ који подноси захтев и дете за које се остварује право, у моменту подношења захтева живе у  иностранству. Родитељски додатак не може остварити мајка која је страни држављанин уколико је у земљи, чији је држављанин, остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев.

До сада се чињеница да је дете вакцинисано, утврђивало САМО на основу изјаве родитеља, али новим изменама и допунама, предвиђа се следеће:

„ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ДЕТЕ ВАКЦИНИСАНО У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ ИЗЈАВЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ЕВИДЕНЦИЈИ О ИМУНИЗАЦИЈИ КОЈА СЕ ВОДИ КОД НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА. ЧИЊЕНИЦА ДА ЈЕ ДЕТЕ ВАКЦИНИСАНО У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРОВЕРАВА СЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ЕВИДЕНЦИЈИ О ИМУНИЗАЦИЈИ КОЈА СЕ ВОДИ КОД НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА.“

Ово је својеврсна дискриминација деце и прикривање намере законодавца, који наводно има жељу да помогне родитељима, али.родитељ прво мора свако своје дете да вакцинише, што нема било какве друге логике, сем да се и овако сиромашни родитељи приморају да сву децу вакцинишу.

Уколико имамо у виду одредбе које регулишу новокомпоновани прописи о додељивању ЈОБ броја, као и Е – управу, јасно је да ће подаци наше деце сваком бити доступни.

Овом скарадном и немарном понашању се мора правним путем стати на пут.

Покрет Живим за Србију ће свакако реаговати на ово грубо кршење права.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију