Суштина бића

You are currently viewing Суштина бића

„Ако се не разликујемо, изневерили смо властиту природу, удаљавамо се од суштине бића. Препуштени смо растапању и ништавилу. А то је смрт бића.

Умиремо, дакле, у оној мери у којој не увиђамо различитост. Отуда биће инстинктивно настоји да досегне различитост, борећи се против исконске, опасне истоветности. То се зове принцип индивидуације. Овај принцип чини суштину бића. Из овога можете схватити зашто су неразличитост и неразликовање велика опасност по биће“.

Ове речи Карла Густава Јунга, забележене у његовој Црној књизи, недвосмислено имају једну универзалну вредност. Наиме, уколико пристанемо да се повинујемо актуелној идеологији која упорно инсистира на истоветности, заробићемо душу своју и остати у црној рупи без могућности да се огледамо у светлости дана али и у светлости другог људског бића. Без могућности да видимо другог у својој другости која подразумева различитост, јер ћемо у одразу сваког људског бића видети заробљеног себе!

И то може на први поглед да буде привлачно, већина ће помислити како је уклапање и пристајање показатељ добре адаптације, али цена коју ће платити за одрицање од своје аутентичности ће свакако бити превелика. Цена је смрт бића.

Тамара Брадић,
психолог и потпредседник Покрета Живим за Србију