Оснажити породицу

You are currently viewing Оснажити породицу

Ових дана је заседање радне групе за измену Породичног закона. Покрет Живим за Србију је благовремено реаговао својим дописом који се односи на оне ставке са којима не можемо да се сложимо. Своје неслагање смо детаљно и аргументовано образложили, посебно онај део који се тиче уважавање мишљења детета у судском поступку независно од узраста.

Још једном апелујемо да доносиоци закона консултују струку, јер мишљење није независно од узраста.

Прва седница Радне групе за измене Породичног закона: Оснажити породицу као основну ћелију друштва – Министарство за бригу о породици и демографију

Такође, користим ову приликом да додам да је беспредметно позивање на права деце са инвалидитетом, где сврставам и права деце са сметњама у развоју, с обзиром на чињеницу да ова деца суштински нису уважена и поштована, јер се у друштву искључиво води рачуна о уважавању жеља, потреба и циљева оних који доносе одлуке о инклузивном образовању, не водећи рачуна о реалним потребама ове деце. То одлично знају дефектолози у образовању, којима су психолози, који никада нису радили са децом са сметњама у развоју објаснили да је инклузија једино исправно решење.

Али, пракса показује супротно.

 

Психолог Тамара Брадић,
потпредседник Покрета Живим за Србију