Дивље депоније – озбиљан еколошки проблем нашег друштва!

You are currently viewing Дивље депоније – озбиљан еколошки проблем нашег друштва!

Проблем дивљих депонија и одлагања смећа је један од наших највећих еколошких проблема. Дивље депоније настају због нередовног одношења отпада. Већина депонија у Србији не испуњава ни најосновније услове за заштиту околине а заузима све веће природне површине.

Већа улагања у инфраструктуру и систем за скупљање ђубрета, реформа јавних комуналних предузећа као и оштре казне за све који не одлажу отпад по прописима су нека од решења.

Раздвајање отпада и коришћење отпадне пластике и гуме и претварање истих у високо-квалитетно гориво са мањом количином сумпора и угљеника од стандардног, решило би и проблеме кабастог и тешког разградивог отпада, а уједно би било и добар замајац за нашу економију, док би тиме додатно смањили загађења коришћењем оваквог горива.

Покрет Живим за Србију се залаже за системско решавање проблема дивљих депонија кроз изградњу сопствене тј.

домаће инфраструктуре за сакупљање и рециклажу отпада, реорганизацију јавних предузећа, активно учешће приватних предузећа, кроз снажну едукацију младих категорија становништва и рад становника средње и зреле доби, затим неквалификоване радне снаге, и волонтера свих старосних и образовних категорија, као и свих струковних удружења грађана (еколошка, планинарска, спортска, и сл).

Неопходно је прописати снажније казнене одредбе како би се стало на пут и онима који свест о значају здраве природне средине нису у стању довољно да развију и сасвим свесно је загађују.

Ради превазилажења изазова пред којима ће се наше друштво у будућности наћи Покрет Живим за Србију позива све активне учеснике заједнице да се придруже и својим радом допринесу бољитку природне средине у својој домовини како због садашњице тако и будућности у којој ћемо ту средину оставити нашим потомцима!

Одбор за екологију Покрета живим за Србију