„Верујте нам на реч“

You are currently viewing „Верујте нам на реч“

Покрет Живим за Србију је добио одговор од Министарства просвете, науке и технолошког развоја на осам постављених, кључних питања у вези ЈОБ-а (јединственог образовног броја).

Наиме, на већину наших питања одговор је да је то у складу са законом, без икаквог аргументованог образложења.

Неки одговори су тако формулисани да позивају на безусловно, некритичко поверење родитеља и просветних радника. Док на пар питања, одговора нема, јер то није у њиховој надлежности.

Наше прво питање односило се на доставу документа са информацијом која врста технологије се примењује у обради података о личности кроз ЈОБ ознаку од 16 карактера?

Одговор је да се ради о најсавременијој технологији и да би њено откривање представљало ризик, односно могло да омогући потенцијално злонамерним особама да нашкоде систему.

Не знам на основу чега Министарство просвете очекује пуно поверење родитеља и просветних радника а у вези најличнијих података о деци, уколико нису у могућности да повуку своје пројекције и верују у добронамерност истих тих родитеља које занима врста технологије коју Министарство користи у обради података?! И зашто би то била тајна?!
Како очекују да родитељи буду сагласни са тим да се дечији подаци складиште на интернету ако нису спремни да нам покажу документ где и како се исти складиште?!

Наше друго питање односило се на то да нам Министарство просвете достави документ на основу којег се утврђује да су урадили процену утицаја обраде података о приватним информацијама о деци, родитељима и запосленима.

Одговор је да не постоји вероватноћа да ће предметном обрадом наступити високи ризик за права и слободе физичких лица.

Овај одговор бих сврстала у одговоре типа “верујте нам на реч, наше је само да прикупимо све информације о вашој деци и то без ваше дозволе”.

Наше треће питање односило се на увид у документ са којим системом се повезује ЈИСП и које безбедносне мере се користе за заштиту личних података.

Одговор је да се ЈИСП повезује електронски са одговарајућим евиденцијама које воде надлежни органи и да се подаци штите у складу са законом.

Дакле, поново треба да верујемо на реч јер је све у складу са законом. Занимљива очекивања.

Четврто питање се односило на то у чијој надлежности је одржавање сервера и где се налазе просторије?

Одговор је да сервер са пратећом опремом на који се ослања база података ЈИСП припада Канцеларији за информационе технологије и електронску управу и исти се налази у њиховој сервер сали.

Међутим, нисмо добили информацију где се налази та сервер сала, само информацију да сервер њој ПРИПАДА.

Наше пето питање односило се на то ко је дао смернице за овакав изглед ЈИСП-а и да ли је спроведен поступак јавне набавке?!

Одговор је да Министарство просвете не располаже информацијама и документима о поступку спроведеног тендера за израду софтвера за потребе ЈИСП-а јер је исти спроведен од стране Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.

Питамо се да ли Министарство просвете уопште комуницира са Канцеларијом за информационе технологије у ери дигиталног прогреса?!

Наше шесто питање је било зашто се ЈОБ чува трајно?!

Одговор је да се чува јер је то прописано законом. Изузетно смислено образложење.

На седмо и осмо питање нисмо добили одговор јер то није у њиховој надлежности, а питања су се односила на то да ли им је познато да се у другим државама у региону и у (ЕУ) користи овај начин складиштења личних података и да ли им је познато на којој фреквенцији раде таблети које је градоначелник Београда наменио деци основношколског узраста.

Не можемо да разумемо да одговори на ова питања нису у надлежности Министарства просвете јер се ипак директно односе на начин образовања наше деце, и то без уџбеника и са могућим здравственим проблемима, уколико одговори на ова питања остану непознати Министарству.

Такође, очекујемо да Министарство просвете прати и образовни систем у региону или се искуства из других држава користе искључиво уколико подржавају дигиталну агенду?!

Покрету Живим за Србију преостаје да се обрати једним дописом и Канцеларији за информационе технологије и е управи, јер је из овог одговора евидентно да Министарство просвете није са њима у кореспонденцији.

Психолог Тамара Брадић,
потпредседник Покрета Живим за Србију