И конвенција о правима детета не даје право накарадној власти да одређује тестирање или вакцинацију деце по школама

You are currently viewing И конвенција о правима детета не даје право накарадној власти да одређује тестирање или вакцинацију деце по школама

По члану 29. Конвенције о правима детета,  стране уговорнице се слажу да образовање буде усмерено на:

Развој дететове личности, талента и менталних и физичких способности  до њихових крајњих могућности;

Развој поштовања људских права и основних слобода и принципа утврђених Повељом уједињених нација;

Развој поштовање дететових родитеља, његовог или њеног културног идентитета, језика и вредности, националних вредности земље из које потиче и цивилизације различите од његове или њене сопствене;

Припремање детета за одговоран живот у слободном друштву, у духу разумевања, мира толеранције, једнакости полова, пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама и са лицима домородачког порекла;

Развој поштовање према природној околини.

Ниједан део овог члана или члана 28. неће бити тумачен тако да ограничава слободу појединаца или тела на установе или управљају образовним установама, увек у складу са поштовањем принципа утврђених у ставу 1. овог члана и захтевима да ће образовање које се пружа у таквим установама одговарати минималним стандардима које држава прописује.

По члану 39. Стране уговорнице ће предузети све одговарајуће мере да подстичу физички и психолошки опоравак и друштвену реинтеграцију детета жртве; сваког облика занемаривања, искоришћавања или злостављања; мучења или било ког другог облика окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања или оружаног сукоба. Такав опоравак и реинтеграција ће се вршити у условима који подстичу здравље, самопоштовање и достојанство детета.

Као што видимо, постоји међународни акт који управо прописује да су права деце изнад воље појединаца, па макар ти појединци седели на кључним местима у држави, јер њихова позиција као и сама воља не може бити изнад међународног акта.

Свако дете има право на достојанствене услове образовања без дискриминације и без било каквих условљавања.

Школе нису надлежне да спроводе било какве медицинске мере, посебно не без знања и пристанка родитеља, родитељи су ти који одлучују о својој деци.

Нико нема право да спречава децу у остваривању њихових основних права, свака држава мора обезбедити достојанствене услове образовања сваком детету.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију