Контрадикторност и неукост је за кривичну одговорност, Саздановићу не обрћи тезе!

You are currently viewing Контрадикторност и неукост је за кривичну одговорност, Саздановићу не обрћи тезе!

Не постоји ниједан члан Кривичног законика Републике Србије који би могао да се примени на лекара, уколико лекар не препоручи нешто што је иначе необавезно. Посебно истичемо да никаква препорука не може правно егзистирати уколико имамо у виду да пацијент ипак на крају сам мора да потпише документ да на своју одговорност и своју жељу прима медицинску превентивну меру (вакц.).

Уколико је кризирајући штаб већ нешто препоручио, нема потребе да исто то препоручују лекари а уколико лекари нешто препоручују онда они треба да сносе материјалну и кривичну одговорност за ту препоруку а не да људи потписују документ да сами сносе одговорност.

Мимо тога Саздановић врло добро зна да постоји један лекар, Др Јована Стојковић, која има своје мишљење и ван радног времена је ангажована у оквиру свог активизма и политичког покрета али је привођена и одређено јој је задржавање, управо због тог мишљења, што није забележено у ближој и даљој историји.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију