Притисци Лончара на лекаре су пуцање из празне пушке

You are currently viewing Притисци Лончара на лекаре су пуцање из празне пушке

Лончар врло добро зна да не постоји ниједан члан кривичног законика Републике Србије по ком би могао да кривично гони оне лекаре који не препоруче превентивну здравствену меру која иначе није обавезна.

Истина је да постоји кривично дело непружања здравствене помоћи, у нашем Кривичном Законику али биће тог кривично дела нема апсолутно никакве везе са овим. Наиме кривично дело непружања здравствене помоћи постоји уколико лекар не пружи здравствену помоћ пацијенту који му је дошао тражећи здравствену помоћ а лекар га одбије јер рецимо нема негативан ПЦР тест или није вакцинисан. Биће кривичног дела јасно је дефинисано у члану 253. KЗ

Неуказивање лекарске помоћи

Члан 253.

(1) Лекар који противно својој дужности одбије да укаже лекарску помоћ лицу којем је таква помоћ потребна, а које се налази у непосредној опасности за живот или опасности наступања тешке телесне повреде или тешког нарушавања здравља,

казниће се новчаном казном или затвором до две године.

(2) Ако услед дела из става 1. овог члана лице којем није указана лекарска помоћ буде тешко телесно повређено или му здравље буде тешко нарушено,

учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако је услед дела из става 1. овог члана наступила смрт лица коме није указана лекарска помоћ,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

*Службени гласник РС, број 72/2009

Несавесно пружање лекарске помоћи

Постоји и кривично дело несавесно пружање лекарске помоћи и оно је дефинисано у члану 251. КЗ

(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења или не примени одговарајуће хигијенске мере или уопште очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица,

казниће се затвором од три месеца до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и други здравствени радник који при пружању медицинске помоћи или неге или при вршењу друге здравствене делатности очигледно несавесно поступа и тиме проузрокује погоршање здравственог стања неког лица.

(3) Ако је дело из ст. 1. и 2. овог члана учињено из нехата,

учинилац ће се казнити новчаном казном или затвором до једне године.

Постоји и једно кривично дело из члана 249. Кривичног законика који је дефинисан као преношење заразне болести али да би се учинило то кривично дело неопходно је да се не поступа по прописима одлукама или наредбама а како нигде није дефинисана обавеза препоручивања превентивне медицинске мере против ковид-19 посебно није дефинисана обавеза да се трудницама препоручује или деци, јасно је да ни овде нека елемената кривичног дела.

Шта каже кривични Законик?

Преношење заразне болести

Члан 249.

Ко не поступа по прописима, одлукама или наредбама за сузбијање или спречавање заразних болести, па услед тога дође до преношења заразне болести,

казниће се затвором до три године.

Дакле, лекари као што видимо не постоји обавеза да препоручујете превентивну медицинску меру-в@кцинацију.

Све претње које потичу од Лончара су неосноване и неетичне и за то ће Лончар морати да сноси законске последице.

Нико нема права да врши притиске нити уцене према здравственим радницима.

Јасно је да са овим притисцима желе да присиле што већи број људи да се в@кцинишу, како не знају начин за то, противправне претње и уцене су им постале једина опција.

Лекари, не наседајте на ове квази претње јер не постоји правни основ да вас било ко терети зато што нешто што није обавезно нити индиковано као обавезно за препоруку, нисте препоручили.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију