Захтев неуставном кризном штабу да повуче противуставну одлуку

You are currently viewing Захтев неуставном кризном штабу да повуче противуставну одлуку

Покрет Живим за Србију је данас, 20.10.2021. године изразио оштро противљење неуставном кризном штабу а све у циљу да повуче противуставни одлуку о фашистичким пропусницама, које нису ни правно ни здравствено утемељене ни оправдане.

Тражимо да исти људи ( назовимо их тако) повуку ову срамну, монструозну и неуставну одлуку.

Наиме, Међународни пакт о грађанским и политичким правима у свом члану 7. прописује да нико не може бити подвргнут мучењу или свирепом нехуманом или понижавајућем казнама или поступцима. Посебно је забрањено да се неко лице подвргне медицинском или научном експерименту без његовог слободног пристанка. По члану 16. свако има право да му се призна на сваком месту правни субјективитет.

Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима у свом уводу прописује следеће:
“Државе уговорнице овог Пакта сматрајући, у складу с начелима израженим у Повељи у Уједињеним нацијама, да је признање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих чланова људске породице темељ слободе, права и мира у свету. ПРИЗНАВАЈУЋИ да ова права произилазе из урођеног достојанства људске личности, ПРИЗНАВАЈУЋИ да у складу са Универзалном декларацијом о људским правима, идеал слободног људског бића, особођеног страха и беде, може бити постигнут само ако су створени услови који омогућавају свакоме да ужива своја економска, социјална и културна права, исто тако као и своја грађанска права, СМАТРАЈУЋИ да Повеља Уједињених нација намеће државама обавезу унапређења свеопштег и стварног поштовања људских права и слободе, УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР да појединац има дужност према другим појединцима и према заједници којој припада и да је дужан тежити унапређењу и поштовања права признатих у овом Пакту.
У члану 5. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима прописано је да Ниједна одредба овог Пакта не може да се тумачи тако као да прећутно придаје било којој држави, групи или појединцу ма какво право да се упушта у било коју делатност или да врши било који чин коме је сврха уништење права или слобода признатих у овом Пакту, или на ограничења ширег обима него што су оне предочене у Пакту.
Неће бити допуштено никакво ограничење или укидање основних људских права, признатих или која су на снази у некој земљи на основу закона, конвенција, прописа или обичаја, под изговором да их овај Пакт не признаје или их признаје у ужем обиму.

Сходно Универзалној декларацији о људским правима, обавеза је сваке државе да призна урођено достојанство и једнака неотуђива права свих чланова људске породице које су темељ слободе, правде и мира у свету.

Покрет Живим за Србију захтева да неуставни кризни штаб повуче своју одлуку и да се не игра са нашим људским правима која нам припадају по рођењу, дакле нису нам та права дали монструозни творци накарадних одлука нити су та права у њиховим рукама, ТА ПРАВА ПРИПАДАЈУ НАМА ПО РОЂЕЊУ.

Никакве ковид пропуснице не смеју да се уводе јер то је супротно свим међународним и домаћим прописима.

До победе!

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију