Одбила да пружи здравствену услугу детету јер нема маску

You are currently viewing Одбила да пружи здравствену услугу детету јер нема маску

ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ је поднео, путем свог адвоката, кривичну пријаву против Гордане Цветковић, запослене у Општој болници у Смедереву, јер је одбила да пружи неопходну здравствену помоћ малолетном А.П. из Смедерева само зато што није имао маску. Поред тога Покрет Живим за Србију поднео је и дисциплинску пријаву против исте Гордане Цветковић.

Сходно члану 253. Кривичног законика, за неуказивање лекарске помоћи предвиђена је казна од шест месеци до пет година, а у случају да наступи смрт код оштећеног лица, предвиђена казна је од једне до осам година.

Окривљена Гордана поред овог добиће и посебну опомену ( мимо кривичног поступка) да надокнади нематеријалну штету, а уколико не буде платила биће тужена и за ту накнаду.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију