Батут шаље противзаконите СМС поруке – грађани могу Батут да пријаве

You are currently viewing Батут шаље противзаконите СМС поруке  – грађани могу Батут да пријаве
Извор: N1

Батут је почео да шаље људима СМС поруке на телефоне иако нико од корисника није доставио Батуту свој број телефона. Поставља се питање одакле њима база података приватних мобилних телефона грађана и ко им је то проследио?

По члану 6. Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 6/2016 и 52/2019 – др. закон), оглашавање мора бити засновано на принципу дозвољених средстава за постизање циља и другим принципима друштвене одговорности. Огласном поруком не сме се изазивати мржња или нетолеранција, злоупотребљавати поверење, однос зависности, лаковерности, недостатак искуства или знања и сујеверје прималаца огласне поруке. Огласна порука не сме да садржи изјаве или визуелно представљање које се може сматрати увредљивим. Огласна порука мора да буде ИСТИНИТА, у складу са законом, добрим пословним обичајима лојалне конкуренције и професионалном етиком. Ако се огласна порука позива на мишљење одређених научника, стручњака или потрошача она мора бити потврђена, документована и поверљива.

По члану 7. истог Закона, забрањено је оглашавање којим се препоручује оглашивач, активност или производња и промет робе и пружање услуга који су забрањени законом или појединачним актом надлежног органа. А по члану 10. и 11. забрањено је подстицање угрожавања здравља и безбедности и забрањено је обмањивајуће оглашавање.

По Правилнику о начину уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава и садржају захтева за упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава оглашавање лека, односно медицинског средства према члану 2. Правилника, дефинише се као сваки облик давања ИСТИНИТИХ ИНФОРМАЦИЈА о леку и медицинском средству не само од стране носиоца дозволе за лек, правног и физичког лица које врши промет лекова и медицинских средстава на велико и мало, већ и од стране носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава.

По члану 168. Закона о лековима и медицинским средствим забрањено је оглашавање лекова те се тако општој јавности не смеју се рекламирати следећи лекови:
⚫️ који се дају на рецепт
⚫️ који се издају на терет РФЗО
⚫️ који садрже опојне дроге или психотропне супстанце
⚫️ за туберкулозу
⚫️ за болест које се преносе полним путем
⚫️ за инфективне болести
⚫️ за хроничну несаницу
⚫️ за дијабетес и друге метаболичке болести

У члану 167. Закона о лековима и медицинским средствима:

⚫️ Забрањено је оглашавање лека који нема дозволу за лек, односно чија је дозвола за лек престала да важи.
⚫️ Забрањено је оглашавање лека које доводи у заблуду, односно наводи на закључак да су безбедност и ефикасност лека осигурани његовим природним пореклом, односно којим се описује болест и успеси лечења тако да наводе на самолечење, као и оглашавање лека на неодговарајући и сензационалистички начин о његовим успесима у лечењу, приказивањем слика и др.
⚫️ Забрањено је оглашавање лека којим се наводи на закључак да лек спада у храну, козметику или друге предмете опште употребе.
⚫️ Забрањено је оглашавање лека ради подстицања на прописивање и издавање лекова давањем или обећавањем финансијских, материјалних или других користи.

Уз то треба узети у обзир да ово промовисано превентивно медицинско средство за собом носи ризике, што је документовано на сајту Алимса у писмима здравственим радницима, где се јасно тврди да вакцине као медицинско средство могу да изазову нежељена дејства. То даље значи да нико не може тврдити да је то безбедна мера, када није.

Ко крши правила о оглашавању чини прекршај који се кажњава високим новчаним износима.

Свако ко је добио такву СМС поруку има права да поднесе пријаву против Батута.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 15.11.2021.