Допис аустралијској амбасади

You are currently viewing Допис аустралијској амбасади

Покрет Живим за Србију је, путем свог адвоката Милине Дорић, послао допис аустралијској амбасади још док је Новак Ђоковић био “у притвору”. Како се малтретирање аустралијских власти наставља, објављујемо део дописа који је и даље актуелан:

“Медицинско изузеће које је одобрио стручни независни панел, јасан је доказ да Новак има одобрење да уђе на територију Аустралије и да равноправно учествује на турниру, међутим власти Аустралије су противправно и противно свим међународним конвенцијама одлучиле да ускрате Новаку ово право. Многи други тенисери су исто тако добили медицинско изузеће и тим тенисерима аустралијске власти нису ускратиле право на улазак у земљу нити право на учествовање на турниру.

На овај начин прекршили сте Универзалну декларацију о људским правима из 1948. године. У тој декларације прописано је следеће:

Члан 1. Сва људска бића рађају се слободна и једанка у достојанству и правима. Она су обдарена разумом и свешћу и треба једни према другима да поступају у духу братства.

Члан 2. Сваком припадају сва права и слободе порглашене у овој Декларацији без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине, рођења или других околности. Неће се правити никаква разлика на основу политичког, правног или међунарнодног статуса земље или територије којој неко лице припада, било да је она назависна, под старатељством, несамоуравна или да јој је сувереност на ма који други начин ограничена.

Члан 4. нико се не сме држати у ропству или потчињености: ропство и трговина робљем забрањени су у свим облицима.

Члан 5. Нико се не сме подвргнути мучењу или свирепом, нечовечном или понижавајућим поступку или кажњавању.

Члан 6. Свако има право да свуда буде признат као правни субјект.

По члану 7. ове Декларације сви су једанки пред законом и имају право без разлика на подједнаку заштиту закона.

Новак Ђоковић није једини који је доставио медициско изузеће, међутим једино њему, његово изузеће нисте признали, на овај начин Новака сте дискриминисали.

По члану 13. свако има право на слободу кретања и избора становања у границама поједине државе. Свако има право да напусти сваку земљу, укључујући и своју властиту и да се врати у своју земљу.

По члану 12. исте Декларације нико се не сме изложити произвољном мешању у приватни живот, породицу, стан или преписку, нити нападима на част и углед.

Аустралија је потписала све кључне међународне споразуме који су у служби заштите људских права међу којима су и:

Међународни споразум о економским, социјалним и културним правима;

Међународни споразум о грађанским и политичким правима и његова два протокола;

Аустралија је дужна да доследно примењује одредбе свих међународних инструмената заштите људских права који се темеље на Међународном закону о заштити људских права, у супротном кршећи ове одредбе дужна је да сноси последице односно санкције. Власти Аустралије дужне су да поштују основна људска права, слободе избора и заштите неповредивости телесног интегритета.

Захтевамо да хитно омогућите Новаку Ђоковићу остваривање људских права, он има право као и сви други људи, као и сви други учесници турнира да се не вакцинише и да приложи своје медицинско изузеће што је и учинио, а аустралијске власти су Новаку онемогућиле да учествује и да буде равноправан. На овај начин наносите ненадокнадиву штету и Новаку Ђоковићу и Републици Србији. ”

Покрет Живим за Србију

Цео допис на енглеском можете прочитати на следећем линку:Допис аустралијској амбасади

Објављено 14.1.2022.