КАКО ЋЕ ПРОЋИ НЕПОСЛУШНИ СУДИЈА УКОЛИКО БУДЕ ЖЕЛЕО ДА СУДИ НА ОСНОВУ УСТАВА И ЗАКОНА?

You are currently viewing КАКО ЋЕ ПРОЋИ НЕПОСЛУШНИ СУДИЈА УКОЛИКО БУДЕ ЖЕЛЕО ДА СУДИ НА ОСНОВУ УСТАВА И ЗАКОНА?

По новим изменама, које намеравају да спроведу у дело приликом ревизије Устава, ако им референдум прође, судија ће моћи да буде разрешен сходно члану 146. ставу 4. Устава Републике Србије.

То ће се десити уколико је у дисциплинском поступку утврђено да је судија учинио тежак дисциплински прекршај који, према оцени Високог савета судства, озбиљно штети угледу судијске функције или поверењу јавности у судове.

Одлуку о престанку судијске функције доноси Високи савет судства.

Против одлуке Високог савета судства о престанку функције, судија има право на жалбу Уставном суду, која искључује право на уставну жалбу.
Дакле, уколико судија рецимо изнесе неки свој став или пресуди сходно закону и Уставу, а то се неком не свиди, Високи савет судства то може тумачити као “озбиљно наношење штете угледу судијске функције или наношење штете поверења јавности у судове” и то користити за разрешење судије.

Исто може да се деси уколико се уведе обавезна вакцинација а судија исту одбије, то ће ВСС исто моћи да тумачи као дисциплински прекршај.

Поента је да је много тога подложно злоупотреби, и да Високи савет судства може све да тумачи како жели, јер реално немо ни ко да их спречи у томе, сами себе бирају и сами одлучују о другим судијама.
Уколико судија буде разрешен он може да се жали, али коме? Уставном суду, а знате ко седи у Уставном суду.

Дакле, морамо спречити промену Устава и сачувати судску власт јер уколико направе такав систем да се судије овако бирају, направиће механизам у ком ће контролисати и притискати свега 11 судија, а тих 11 ће опет вршити утицај на све остале судије, јер ће фактички од подобности и послушности судија нижих степена зависити посао и функција. Све ће бити у рукама ових 11, а тих 11 зна се ко ће контролисати -они који су их ту и поставили.

Изађимо на референдум заокружимо НЕ!

Адвокат Милина Дорић,
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 14.1.2022