Поднета кривична пријава против Александра Вучића

You are currently viewing Поднета кривична пријава против Александра Вучића

Покрет Живим за Србију је путем свог адвоката, Милине Дорић, сходно члану 280. и 281. Закона о кривичном поступку, поднео кривичну пријаву против окривљеног Александра Вучића, председника СНС-а.

Дана 22. јануара 2022. године, у вечерњим часовима за телевизију „Пинк“, свестан свог дела, желећи његово извршење, изјавио је: „Млади људи сад добијају по 100 евра. 950.000 валидно пријављених младих се пријавило. Ја ћу молити да и у другој половини године, уколико ,наравно, не изгубимо на изборима трећег априла, да се још једном понови ова мера“, чиме је починио кривично дело давање и примања мита у вези са гласањем из члана 156. став 1. Кривичног законика Републике Србије.

Такође окривљени је на овај начин учинио и кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 359. став 1. Кривичног законика.

Захтевамо да Више јавно тужилаштво реагује на ово противправно понашање Александра Вучића јер је на овај начин младима нудио, односно обећавао награду, односно поклон, односно корист на изборима уколико гласају са његову странку односно за странку чији је он председник, односно за њега.

Давање и примање мита у вези са гласањем

Члан 156.

(1) Ко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога,

казниће се новчаном казном или затвором до три године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко захтева или прими поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога.

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем,

казниће се затвором од три месеца до пет година.

(4) Поклон или друга корист одузеће се.

Како је на овај начин окривљени Александар Вучић починио кривична дела, инсистираћемо да тужилаштво истог процесуира.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију.

Објављено 23.1.2022.