Јелена Савчић – потпредседник Покрета Живим за Србију

You are currently viewing Јелена Савчић – потпредседник Покрета Живим за Србију

Основну и средњу школу Гимназију „Стеван Пузић“ завршила у Руми.
Дипломирала на Економском факултету у Суботици.
Удата, мајка двоје деце
15 година богатог искуства рада у привреди.
Од најранијих дана тежила ка економији и привредним приликама..
Све време свог школовања радила у приватним породичним пословима, волонтирала у тадашњим великим предузећима у Руми.
Студент представник Србије на Економском факултету у Италији и Привредној комори (Италија).
Полиглота.
Носилац бројних сертификата, стеченог знања и практичног рада из области финансија и рачуноводства, радних односа, пореза, менаџмента, саобраћаја, израде и писања пројеката за Фондове Европске уније.
Стратешки менаџер за привреду.
Свакодневни учесник у привредним активностима, пословима уговарања и преговарања у Србији, и на тлу екс-Ју региона, Европе и Азије.
Организатор сарадник на највећим сајамским манифестацијама у земљи.
Борац за одбрану права српске привреде која произилазе из потписаних Међународних споразума са ЕУ.
Заговорник развоја “здраве” и конкурентне привреде и економије у Србији.
Пратилац и учесник у активностима Привредне коморе Србије са ефектима у економији и привреди.
Хуманиста, борац за дечија права и образовање.
Организатор доделе практичних учила из области српске историје основним и средњим школама на територији Општине Рума.
Тренутно на студијама Интерне ревизије.