Сиромаштво не сме бити разлог одузимања деце родитељима

You are currently viewing Сиромаштво не сме бити разлог одузимања деце родитељима

По члану 122. Породичног закона Републике Србије, хранитељство се може раскинути одлуком органа старатељства.

Орган старатељства може донети одлуку о раскиду хранитељства на захтев хранитеља, на захтев родитеља односно старатеља храњеника или на њихов споразумни захтев.

Орган старатељства дужан је да донесе одлуку о раскиду хранитељства ако утврди да је престала потреба за хранитељством или да хранитељство више није у најбољем интересу детета.

Раскид хранитељства може захтевати хранитељ, родитељ, старатељ храњеника такође раскид хранитељства може да се тражи у оквиру споразума ових лица.

Орган старатељства ће по службеној дужности донети решење којим раскида хранитељство ако утврди да је престала потреба за хранитељством или ако хранитељство није у најбољем интересу детета.

У пракси се највише полемисало око тога да ли је хранитељство у најбољем интересу детета. Да ли је хранитељство засновано у најбољем интересу детета или није утврђује се на основу налаза и мишљења стручњака органа старатељства – психолога, педагога, социјалног радника, правника и лекара. Орган старатељства може затражити налаз и мишљење и од стручњака породичних саветовалиштва или других установа специјализованих за посредовање у породичним односима као и од здравствених установа.

У Републици Србији постоје много случајева где је центар за социјални рад злоупотребио свој службени положај, тако што је дете одузео из биолошке породице и дао га старатељима, такође познати су чести случајеви где хтанитељи, новац који добијају од државе за потребе детета, узимају и троше за сопствене потребе.

Покрет Живим за Србију залаже се за увођење реда у Породични закон, као и за адекватну контролу центра за социјални рад. Нећемо толерисани никакво скрављење права детета и права родитеља. Залажемо се и за то да новац који би се дао хранитељима, да родитељима деце као и за то да се у ситуацијама немаштине додатно помогне породицама, да се нађе посао родитељима како би се обезбедио континуитет одрживог функционисања породице.

Сиромаштво не сме бити разлог одузимања деце родитељима.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 25.2.2022.