Нaсиље у породици – обавеза вештачења

You are currently viewing Нaсиље у породици – обавеза вештачења

Стручан налаз и мишљење вештака неуропсихијатријске струке неопходан је да би се утврдило постојање угрожавања душевног стања оштећеног лица код кривичног дела насиље у породици.

Ово је став Вишег суда у Београду поводом једне судске пресуде.

Наиме, у једном судском поступку, по пријави бивше супруге пријављеног, расправљало се о кривичном делу насиље у породици. Подносилац у свом исказу није објаснила и прецизирала које од наведених СМС порука су угрозиле њено спокојство и из којих разлога, а имајући у виду да у том смислу првостепени суд није наредио судско вештачење од стране судског вештака одговарајуће струке – неуропсихијатра. Све из разлога што се о свом душевном стању не може изјаснити само оштећена, будући да се ради о околности о којој се може изјашњавати само стручно лице – неуропсихијатар.

Када је у питању кривично дело насиље у породици из члана 194. став 1. Кривичног законика, неопходно је да радња извршења буде таква да је она објективно подобна да доведе до угрожавања спокојства. Суд треба да има у виду да је ово кривично дело довршено када дође до тог угрожавања односно до угрожавања спокојства а конкретно – и до угрожавања душевног стања оштећене, а која околност није уопште утврђена у овом поступку.
Када је у питању угрожавање душавног стања у погледу којег битног елемената бића кривичног дела је неопходно имати стручан налаз и мишљење вештака неуропсихијатријске струке који ће такође бити предмет оцене од стране суда у суда у склопу свих осталих доказа.

Дакле, став је Вишег суда, да угрожавање како спокојство оштећене, тако и угрожавање њеног душевног стања, а имајући у виду садржину СМС порука, не може се процењивати само субјективно и на основу исказа оштећене, већ се мора процењивати објективно с обзиром на предузете радње у конкретном случају, а да би се могло потпуно и тачно утврдити чињенично стање и постојање узрочно последичне везе између СМС порука које првостепени суд оцењује као дрско и безобзирно понашање окривљеног и наступеле последице.

Без стручног налаза и мишљења вештака неуропсихијатријске струке који је неопходан да би се утврдило угрожавања душевног стања оштећеног лица код кривичног дела насиље у породици није могуће донети осуђујућу пресуду.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 5.3.2022.