ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ НЕМА ПРАВА ДА ПОТПИСУЈЕ СПОРАЗУМ СА ЕУ

You are currently viewing ЈАДРАНКА ЈОКСИМОВИЋ НЕМА ПРАВА ДА ПОТПИСУЈЕ СПОРАЗУМ СА ЕУ

Како је познато да је Скупштина Републике Србије распуштена, свима је јасно да Влада коју имамо нема сва она овлашћења које је имала пре распуштања Скупштине и да тренутна Влада има само технички мандат.

Шта Влада у техничком мандату може, а шта не може?

Влада Републике Србије којој је престао мандат, до избора нове Владе може да обавља само неодложне и хитне односно техничке послове и не може Народној скупштини да предлаже законе ни друге акте.

Члан 17. Закона о Влади регулише ову материју:
Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове и не може предлагати Народној скупштини законе и друге опште акте нити доносити прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа.
Она не може постављати државне службенике на положај у органима државне управе, а при вршењу оснивачких права Републике Србије може једино да именује или да сагласност на именовање вршиоца дужности директора и чланова управног и надзорног одбора.
Влада којој је престао мандат не може председнику републике предложити распуштање Народне скупштине.
Члан Владе коме је мандат престао услед престанка мандата Владе има иста овлашћења као члан Владе који је поднео оставку.

Овлашћења која има члан Владе коме је мандат престао услед престанка мандата Владе, регулисана су чланом 24. Закона о Влади.

Министар који је поднео оставку дужан је да врши текуће послове док му не престане мандат. Он не може доносити прописе, изузев ако је њихово доношење везано за законски рок или то налажу потребе државе, интереси одбране или природна, привредна или техничка несрећа, а при вршењу оснивачких права Републике Србије може једино да именује или да сагласност на именовање вршиоца дужности директора и чланова управног и надзорног одбора.

То даље значи да Јадранка Јоксимовић није имала овлашћење да потписује ни споразуме, ни било какве уговоре са ЕУ. Како се ради о цифри од бесповратних 12 милиона евра за борбу против к@рона вируса и како знамо да нико није толико издашан (луд) да нам нешто даје, а да заузврат ништа не тражи, јасно је да се иза овог крије тешка злоупотреба службеног положаја, али и злоупотреба народа.

На шта је то Јадранка обавезала наше грађане? И да ли њен потпис има везе са исто тако невалидним споразумом који је Лончар ( са техничким мандатом) потписао са СЗО? На шта су обавезали грађане? У шта су нас увалили? Да ли треба очекивати нагле таласе к@рона вируса како би се испунила обећања и “оправдали” ти силни милиони?

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 14.4.2022.