Да ли нам медицинско право даје за право?

You are currently viewing Да ли нам медицинско право даје за право?

Од 2016. године када је донет Закон о заштити становништва од заразних болести који у члану 32 каже да “нико не може да одбије обавезну вакцинацију”, одређени део јавног мњења прихвата чињеницу да за вакцинацију детета није потребна дозвола родитеља.

Овај проблематични закон коси се са бројним другим, Уставом, међународним конвенцијама, али и медицинским правом у његовим суштинским поставкама.

Тако професор Јаков Радишић, који се специјално бавио овом врстом права, наводи да “медицинска интервенција која се не темељи на стварном нити претпостављеном пристанку”, представља правно недопуштен поступак или деликт који је назвао “самовољним лечењем”.

Према неким мишљењима он представља “деликт против телесног интегритета”, а према другим “деликт против личне слободе”.

Иако постоје разлике у кривичноправном погледу на ово дело, професор Радишић наводи да оне немају никаквог утицаја на грађанску одговорност због самовољног лечења јер се такво лечења третира као телесна повреда. Лекар који самовољно поступа сноси ризик неуспеха и евентуалних последица.

Ово је теорија, а каква је пракса ?

Др Јована Стојковић

Објављено 26.4.2022.