За правилан развој детета неопходно је присуство оба родитеља

You are currently viewing За правилан развој детета неопходно је присуство оба родитеља

Смисао родитељског права регулисано је чланом 67. Породичног закона. Тамо је прописано да је родитељско право изведено из дужности родитеља и постоји само у мери која је потребна за заштиту личности, права и интереса детета.

Родитељско право је строго лично право родитеља. Оно се не може пренети на друга лица, и овог права се родитељи не могу одрећи.

Родитељско право се изводи из корпуса дужности родитеља са циљем и у мери потребној да се заштити лични однос детета и његова права и интереси.

Из судске праксе треба издвојити случај када мајка није дозволила виђање детета са оцем детет, као и када иста није сарађивала са центром за социјални рад. Тада је суд истакао да је остварен разлог за измену одлуке о поверавању детета које је пресудом о разводу брака било поверено мајци.

За правилан развој детета, његово формирање у зрелу и стабилну личност неопходно је присуство оба родитеља. Законом је утврђено да дете има права да одржава личне односе са родитељем са којим не живи у породичној заједници, а тиме и родитељ са којим дете не живи, остварује један важан део садржине свог родитељског права.

Интерес детета је правни стандард чија се садржина различито одређује и на њега утичу многобројне различите објективне околности, али и субјективни и индивидуални систем вредности, о коме се води рачуна када се доноси одлука о поверавању.

Значај родитеља у подизању и васпитању деце је незаменљив. Родитељско право чини скуп дужности родитеља према деци. Да би ове дужности могли обављати, родитељи имају и одређена права према деци. Ова права утврђена су у најбољем интересу детета. Израз “родитељско право” задржан је у Породичном закону да би се нагласиле дужности родитеља, како су управо они дужни да врше садржину родитељског права. Родитељско право изведено је из дужности родитеља.

Садржај родитељског права регулисано је члановима: 68.,69.,70.,71.,72.,73. и 74. Породичног закона.

Родитељи су дужни да се старају о детету, то право представља и дужност и значи да родитељи имају право и дужност чувања, подизања, васпитања, образовања, заступања, издржавање и располагања имовином детета. Родитељи такође имају право да добију сва обавештења о детету од образовних и здравствених установа.

Оба родитеља имају право на сва права која су регулисани овим члановима, што даље значи да један родитељ нема право да узурпира другом родитељу његова права.

Свака опструкција у одржавању личних односа, детета и родитеља, који један родитељ врши у односу на другог родитеља, представља основ за лишење родитељског права, из разлога што такво понашање представља грубо занемаривање дужности из садржине родитељског права. ( ПЗ члан 81. став 3. тачка 3.)

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 27.4.2022.