Борба Покрета Живим за Србију за враћање родитељског права

You are currently viewing Борба Покрета Живим за Србију за враћање родитељског права

Данас не планирам да се бавим статистиком колико је деце одузето из биолошких породица, или колико је родитеља лишено родитељског права, битно је само да се ради о огромном броју за једну Републику Србију. Деца која се одузму из биолошких породица неретко имају врло тешко детињство које опет касније за последицу има тешку адаптацију у друштво. Уместо да Република Србија помогне биолошким родитељима, тако што ће им пружити помоћ у сваком смислу те речи, Влада Ррепублике Србије, путем својих министарства, спремнија је да тај новац и ту помоћ даје хранитељима, који исти често користе за сопствене потребе.

Као што је јавност упућена, Покрет Живим за Србију је благовремено упутио критике на нове измене и допуне Породичног закона, које предвиђају тотално брисање права да се родитељу икада може вратити родитељско право када престану разлози због којих је био потпуно или делимично лишен родитељског права.

Наиме, по постојећим правилима, једном када се родитељ лиши родитељског права, он има могућност да путем тужбе у грађанској парници, захтева да му се родитељско право врати, а дете које је навршило 10. годину живота, и кад није поднело тужбу за враћање родитељског права, може слободно и непосредно изразити своје мишљење у овом поступку ( члан 65. и 266. Став 3. Породичног закона).

Брисањем члана 83. Породичног закона, онемогућило би се родитељима да уопште и помишљају да ће им се једном одузето родитељско право икада вратити, што је противно свим принципима али и Конвенцији о основним људским правима и слободама, која гарантује право на породични живот.

Сходно томе, Покрет Живим за Србију се оштро бори да родитељи изгубе овако једно есенцијално право из корпуса својих основних права, јер би то значило трајно уништавање мотива за регенерацију једне породице, која је у неком тренутку била нефункционална али касније са пуним правом опоравка, легитимно постала заслужна да у пуном капацитету свим својим биолошким члановима омогући нормалан породични живот, без задирања центра за социјални рад и без уплитања државе у њихов породичан живот.

И пре овог покушаја Скупштине Републике Србије, да се измени Породични закон, Покрет Живим за Србију сусретао се са честим случајевима неоснованог лишења родитељског права и противправног задирања центра за социјални рад у породичне односе, увек смо се грчевито борили да се што више и кавалитетније очува биолошка породица.

Као ванпарламентарна опозиција, нећемо бити у прилици да у Парламенту бранимо основна права деце и родитеља, али ћемо све од себе дати да спречимо отимање свих права које нам припадају и по рођењу али и по Уставу Републике Србије.

 

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 3.5.2022.